Άκυρη η διακοπή σύνταξης από το Ταμείο Νομικών για χρέη στον κλάδο υγείας – Σε ποιους επιστρέφονται ποσά

Με σημερινή εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος, διευκρινίζεται ότι είναι άκυρη η διακοπή σύνταξης σε ασφαλισμένους του Ταμείου Νομικών (ΕΤΑΑ–ΤΑΝ), λόγω οφειλής εισφορών στον κλάδο υγείας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, εάν μετά την 1/1/2017 διακόπηκε η σύνταξη εξαιτίας οφειλής που προήλθε από μη καταβολή εισφορών για τον κλάδο υγείας, η σύνταξη αυτή επαναχορηγείται και, μάλιστα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να λάβουν και τυχόν αναδρομικά ποσά που προκύπτουν.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι όπως διαπιστώθηκε, μέχρι και την 31/12/2016, δεδομένης της μη διασύνδεσης των Τομέων Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Επαρχιών και Συμβολαιογράφων, με το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, και παρά τη σαφή ένταξή τους σε κοινό φορέα ασφάλισης (ΕΤΑΑ), ο έλεγχος οφειλόμενων εισφορών επί αιτήματος συνταξιοδότησης δεν εκτεινόταν σε τυχόν οφειλές του ασφαλισμένου δικηγόρου στον κλάδο υγείας.

Για λόγους χρηστής διοίκησης τυχόν διακοπή καταβολής σύνταξης των ανωτέρω προσώπων μετά την 1/1/2017, θα θεωρείται ως μη γενόμενη και ο ΕΦΚΑ θα καταβάλει αναδρομικά τα σχετικά ποσά συντάξεων.

Οφειλόμενο ποσό σε εισφορές του κλάδου υγείας πλέον των 50.000 ευρώ και έως το ανώτατο όριο των 15.000 ευρώ που ισχύει για τους υποψήφιους συνταξιούχους – οφειλέτες στους πρώην ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα παρακρατείται από την καταβαλλόμενη σύνταξη μετά την εξόφληση των οφειλόμενων δόσεων του άρθρου 38 ν. 4331/2015, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις.

Δείτε την εγκύκλιο

25_SEPT_2018_EGKYKLIOS_ETAA_TAN