ΠΟΠΟΚΠ: Έστησαν τον ΟΠΕΚΑ για τη διαχείριση του πολίτη ως προνοιακού «επαίτη» και όχι ως «δικαιούχου»

Για σχεδιασμό του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) καθ υπόδειξη των δανειστών, με στόχο να στηθεί ένας οργανισμός «συμπληρωματικός» και απαραίτητος για τη συνέχιση και τη διεύρυνση των αντεργατικών-αντιασφαλιστικών πολιτικών, έτοιμος να υποδεχτεί τους ανέργους, τους υποαπασχολούμενους και τους κοινωνικά αποκλεισμένους, οι οποίοι θα πολλαπλασιάζονται χρόνο με το χρόνο, κάνει λόγο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ).

Κατά το συνέδριο της ΠΟΠΟΚΠ, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή, στην εισήγηση που έκανε η διοίκηση της Ομοσπονδίας, αναφορικά με τον ΟΠΕΚΑ τονίστηκε ότι «εκφράσαμε από την πρώτη μέρα τις αντιρρήσεις μας σχετικά με το διαφορετικό κοινωνικό χαρακτήρα που ο νέος Οργανισμός οφείλει να υπηρετήσει, σε αντίθεση με τη σκοπιμότητα που καθ’ υπόδειξη των δανειστών έρχεται με τη σημερινή του μορφή να διεκπεραιώσει. Δηλαδή, τη μετατροπή της “συστημικής” διογκούμενης φτώχιας σε στρατηγική μεταβλητή δημιουργίας και διαχείρισης του “υποστηριζόμενου” πολίτη, του προνοιακού “επαίτη” και όχι του “δικαιούχου” στα πλαίσια της κατοχυρωμένης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας».

Επίσης, υπογραμμίστηκε πως «το γεγονός ότι, τέτοιου είδους “μεταρρυθμιστικές” πρωτοβουλίες με άλλοθι τον “εξορθολογισμό” και τις οργανωτικές και λειτουργικές δυσχέρειες, οδηγούν συνήθως άμεσα ή έμμεσα στον περιορισμό ή στην κατάργηση παροχών και ο ΟΠΕΚΑ δυστυχώς δεν αποκλίνει από τον ανωτέρω κανόνα. Διαφορετικά δεν είχαν κανένα λόγο να αποφύγουν – κατά τα πρότυπα του ΕΦΚΑ – τη δημιουργία ενιαίου κανονισμού παροχών ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας του νέου Οργανισμού».

Στη συνέχεια, η διοίκηση της ΠΟΠΟΚΠ αναφέρθηκε στα υπόλοιπα οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα που κατά τους εργαζόμενους αντιμετωπίζει ο ΟΠΕΚΑ από την πρώτη μέρα λειτουργίας του:

Οργανόγραμμα – Λάθη και αστοχίες

  • Σώρευση υποστηρικτικών και παραγωγικών αρμοδιοτήτων στην ίδια οργανική μονάδα (π.χ. Τμήμα Προμηθειών – Σχολικά Γεύματα). Άρνηση συγκρότησης Διεύθυνσης Προμηθειών, παρά τον όγκο των αντικειμένων που προορίζεται να διαχειριστεί.
  • Συγκέντρωση ετερόκλητων και κρίσιμων εξειδικευμένων αρμοδιοτήτων (Στατιστική, Δημόσιες Σχέσεις) στο Τμήμα Γραμματείας Διοίκησης, υπό την ανεξέλεγκτη εποπτεία του εκάστοτε Διοικητή, και χωρίς πρόβλεψη ειδικών προσόντων για τον προϊστάμενό του.
  • Επιλεκτική ενίσχυση υποστηρικτικών Κλάδων σε σχέση με τις ανάγκες σε προσωπικό των βασικών «πυλώνων» του Οργανισμού (Οικογενειακά Επιδόματα, Ανασφάλιστοι Υπερήλικες).
  • Σκόπιμη αποστέρηση από τους συναδέλφους κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ της πιθανότητας, έστω, να κριθούν ως υποψήφιοι προϊστάμενοι στη συντριπτική πλειονότητα των οργανικών μονάδων του ΟΠΕΚΑ.
  • Άρνηση ενδυνάμωσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων με τρίτο τμήμα, παρά τα νέα αντικείμενα, το μέγεθος του συναλλασσόμενου κοινού και την πίεση του Συλλόγου.

Ανταποκριτές / Κέντρα Κοινότητας: «Άδειασμα» των ανταποκριτών του καταργηθέντος ΟΓΑ χωρίς προηγούμενη πρόβλεψη ομαλής διαδικασίας ανάληψης των σχετικών αρμοδιοτήτων από τα Κέντρα Κοινότητας, που έχει οδηγήσει στην αδυναμία εξυπηρέτησης μεγάλης μερίδας δικαιούχων των παροχών του ΟΠΕΚΑ (ανασφάλιστων υπερηλίκων, δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων, αγροτών – δικαιούχων των παροχών του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας).

Αποδυναμωμένη Διεύθυνση Πληροφορικής: Κατακερματισμός κάλυψης αναγκών της Διεύθυνσης, απαξίωσή της και σε μεγάλη έκταση εκχώρηση αρμοδιοτήτων της στην ΗΔΙΚΑ, απευθείας αναθέσεις και διάθεση θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές εταιρείες. Πλήρης αποδυνάμωση της Διεύθυνσης καθώς το έμπειρο προσωπικό της φυλλορροεί προς άλλους φορείς.

Μηχανογραφικός εξοπλισμός και υλικοτεχνικές υποδομές: Τεράστιες ελλείψεις (ιδιαίτερα στην Περιφέρεια) και προκλητική, επιλεκτική ενίσχυση με υλικοτεχνική υποδομή μόνο της «βιτρίνας», όπως υποστηρίζουν, του νέου Οργανισμού, δηλαδή της Διεύθυνσης Αναπηρικών Επιδομάτων και Οικονομικών Ενισχύσεων. Την ίδια στιγμή, οι συνάδελφοι στην Περιφέρεια εργάζονται εναλλάξ στις θέσεις εργασίας όπου υπάρχει υποστήριξη στις πλατφόρμες.

Τμήμα Προμηθειών – Σχολικά Γεύματα: Ελλιπής και πρόχειρα σχεδιασμένη ανάθεση-«ξεφόρτωμα» των Σχολικών Γευμάτων με μια γενικόλογη υπουργική απόφαση, χωρίς καμιά μελέτη και προετοιμασία, στις πλάτες ενός υποστελεχωμένου νέου Οργανισμού, εκθέτοντας μάλιστα και απαξιώνοντας πλήρως το Διοικητικό του Συμβούλιο που είχε λάβει διαφορετική απόφαση. Επίσης, λόγω του ελάχιστου προσωπικού στο Τμήμα Προμηθειών, παρουσιάζεται δυσκολία έγκαιρης ολοκλήρωσης διαγωνισμών, με αποτέλεσμα τις παρατάσεις των συμβάσεων που λήγουν και την αύξηση των απευθείας αναθέσεων.

Προμήθεια εφαρμογών με προβληματική λειτουργία: Προμήθεια και συνέχιση λειτουργίας των εφαρμογών του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και των ηλεκτρονικών καρτών που αποδεδειγμένα δυσχεραίνουν το έργο των συναδέλφων, παρά τις προφάσεις για εξοικονόμηση εργατοωρών και προσωπικού.

Παροχές Αγροτικής Εστίας: Λόγω της αποδυνάμωσης της Διεύθυνσης Πληροφορικής, υποτυπώδης υποστήριξη του σχετικού μηχανογραφικού συστήματος, πτώση του και αποκλεισμός κατηγοριών φετινών δικαιούχων.

Οικογενειακά Επιδόματα: Έλλειψη ενημέρωσης συναδέλφων επί της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η ενημέρωση των υπαλλήλων πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου κοινού. Την όλη ευθύνη φέρει πλέον η ΗΔΙΚΑ και οι υπηρετούντες στον Οργανισμό δεν έχουν τη δυνατότητα καμιάς παρέμβασης.

Πιλοτικό Πρόγραμμα Αναπηρικών Επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων: Έχουν υποβληθεί 1550 αιτήσεις εκ των οποίων 1250 αφορούν σε αναπηρικά επιδόματα και 300 σε διατροφικά. Από τα αναπηρικά μόνο για τις 330 αιτήσεις είναι συμπληρωμένος ο ιατρικός φάκελος και περιμένουν εξέταση από τα ΚΕΠΑ. Γενικά είναι ισχαιμική η πρόοδος του προγράμματος και μεγάλη η επιβάρυνση των ιατρών με γραμματειακή εργασία (δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη το σχέδιο ηλεκτρονικής υποβολής απόφασης ΚΕΠΑ).

Ανασφάλιστοι Υπερήλικες: Πλήθος συνταξιούχων :26.298 – Επιδοματούχοι: 6.135.

Περιφερειακές Διευθύνσεις: Αφύλαχτες επί δύο μήνες οι εννιά Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ, όπου συστεγάζονται με τα Περιφερειακά Τμήματα του ΕΦΚΑ, με πρόσχημα τον «ασφυκτικά στενό Προϋπολογισμό». Επιλεκτική κάλυψη μόνο των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας.