Έτσι θα αξιοποιηθούν τα εκατοντάδες κτίρια των Ταμείων

Την αξιοποίηση των ακινήτων που ανήκουν στα ασφαλιστικά Ταμεία προωθεί το υπουργείο Εργασίας, ανακοινώνοντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα.

Σε συνεργασία με την Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, το υπουργείο Εργασίας ξεκινά την προσπάθεια αξιοποίησης των κτιρίων, τα οποία πανελλαδικά φτάνουν τα 1.126 πανελλαδικά, με τα 652 από αυτά να βρίσκονται στην Αθήνα.

Στόχος του υπουργείου είναι να αξιοποιηθούν τα κτίρια με όρους κοινωνικού οφέλους, αναβαθμίζοντας και τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται, στόχος που περιγράφεται ως «αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης».

Το σχέδιο που θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους:

– Κανένα ακίνητο δεν πωλείται. Όλα αξιοποιούνται με ενοικιάσεις που αποφέρουν έσοδα για τα ασφαλιστικά Ταμεία. Οι πωλήσεις απαγορεύονται επειδή η σημερινή αξία των εν λόγω ακινήτων κυμαίνεται στο 20% – 25% της πραγματικής, της αξίας, δηλαδή, που είχαν πριν την κρίση και πριν την απαξίωση που επέφερε η μη χρήση τους.

– Η αξιοποίηση των ακινήτων θα γίνει σταδιακά. Μετά την καταγραφή τους, βρέθηκε ότι άμεσα μπορούν να διατεθούν για ενοικίαση 120 ακίνητα της Αθήνας. Για αυτά θα καταβληθεί προσπάθεια να αξιοποιηθούν από το δημόσιο (υπουργεία, δήμοι, περιφέρειες, πανεπιστήμια), φορείς στους οποίους θα απευθυνθεί και η σχετική δημόσια πρόσκληση.

– Θα ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης 24 εμβληματικών κτιρίων που βρίσκονται στο κέντρο της πρωτεύουσας και τα οποία έχουν αφεθεί στη μοίρα τους. Τα κτίρια αυτά θα αξιοποιηθούν μέσω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί το αργότερο ώς το Σεπτέμβριο του 2018.

Συγκεκριμένες χρήσεις και στόχοι

Το υπουργείο Εργασίας έχει διαπιστώσει, σε συνεργασία με την Αρχιτεκτονική Σχολή, ότι τα κτίρια αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν πολύ γρήγορα με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσαν παλαιότερα. Άλλωστε στόχος είναι να διατηρηθούν οι συνθήκες «ειδικού εμπορίου» που είχαν αναπτυχθεί στα συγκεκριμένα κτίρια αυτά.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα υπάρξουν κτίρια που τα μισθώματά τους θα περιοριστούν στο ισόγειό τους, με τη δημιουργία εμπορικών καταστημάτων. Οι υπόλοιποι όροφοι θα μείνουν αναξιοποίητοι για να ανακαινιστούν από το έσοδο που θα προκύψει και να αξιοποιηθούν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, ευρύτερα. Αυτό σημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό θα υπάρξουν οικονομικοί πόροι για να δημιουργηθούν για παράδειγμα στέγες που θα φιλοξενήσουν ασυνόδευτα παιδιά, μετανάστες, άστεγους, άπορους και ηλικιωμένους.

Σημειώνεται ότι ήδη για το κτίριο όπου φιλοξενούσε το ξενοδοχείο Esperia, έχει υπάρξει ενδιαφέρον για ενοικίαση, με μίσθωμα που μπορεί να υπερβεί το 1 εκατ. ευρώ το χρόνο. Ανάλογο ενδιαφέρον έχει προκύψει και για τουλάχιστον δύο κτίρια που βρίσκονται επί της πλατείας Συντάγματος, όμως και για την Στοά του Εμπόρου που βρίσκεται στην οδό Βουλής 8-10.

Εικόνα εγκατάλειψης

Τα στοιχεία που έχει καταγράψει έως τώρα το υπουργείο Εργασίας αναδεικνύουν την εγκατάλειψη στην οποία βρίσκονται εκατοντάδες ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Από το σύνολό τους, σχεδόν τα μισά (49%) χαρακτηρίζονται ως «κενά», ενώ μόλις το 14% είναι μισθωμένα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στην Αθήνα, από τα 652 ακίνητα που είναι στη διάθεση των ασφαλιστικών Ταμείων, το 25% θεωρούνται ερείπια και το 30% διατηρητέα…

Από τη μη αξιοποίηση των ακινήτων υπολογίζεται ότι χαθεί τα τελευταία έτη 16.000 θέσεις εργασίας, ενώ οι απώλειες για τα Ταμεία προσεγγίζουν τα 420 εκατ. ευρώ.