Έτσι θα διαγραφούν τα χρέη για παράλληλη ασφάλιση – Ανάσα για χιλιάδες ασφαλισμένους

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνεται και η διάταξη ανάσα για χιλιάδες ασφαλισμένους, κυρίως μηχανικούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και δημοσιογράφους, που λόγω παράλληλης ασφάλισης «διεκδικούνταν» από περισσότερα του ενός ταμεία και βρέθηκαν να χρωστούν μεγάλα ποσά κυρίως στον ΟΑΕΕ.

Όπως είχε γράψει αποκλειστικά το asfalistiko.gr από τις 5 Μαΐου 2018, πρόκειται κυρίως για ασφαλισμένους σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τους οποίους χρέωνε με εισφορές και ο ΟΑΕΕ, εξαιτίας πολλών ή λάθος ερμηνειών μιας περιοχής του προηγούμενου ασφαλιστικού συστήματος, η οποία από τους γνωρίζοντες χαρακτηρίζεται γκρίζα.

Για παράδειγμα, θα πάρουν ανάσα χιλιάδες ασφαλισμένοι, που ενώ ασφαλίζονταν ως μισθωτοί είχαν και δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) και δεν έπαιρναν βεβαίωση εξαίρεσης από τη δεύτερη ασφάλιση στον ΟΑΕΕ. Αντίστοιχα, πολλές είναι και οι περιπτώσεις ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, που είχαν και δραστηριότητα ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε χωριά με λίγους κατοίκους και βρέθηκαν μπλεγμένοι σε έναν κυκεώνα μεταξύ ΟΓΑ και ΟΑΕΕ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 3 του σχεδίου νόμου, βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς πρώην Φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας περί την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων πρώην Φορέων ασφάλισης ή του Δημοσίου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2016, δύνανται να διαγράφονται ή να απαλλάσσονται τυχόν επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων.

Η διαγραφή αφορά «παλαιούς» και «νέους» ασφαλισμένους, οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ και τους υπόλοιπους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, η διαγραφή θα γίνεται για όλες τις υποθέσεις, σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας κι αν βρίσκονται, ακόμα κι αν έχουν κριθεί από τα αρμόδια όργανα σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στη διάταξη, τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλισμένους ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.

Στη συνέχει η διάταξη περιγράφει με ποια κριτήρια αποδεικνύεται η εύλογη αμφιβολία, μεταξύ των οποίων είναι η ύπαρξη δικαστικής απόφασης υπέρ του ασφαλισμένου-οφειλέτη, η ύπαρξη αντίθετων αποφάσεων των δικαστηρίων, η προηγούμενη μακρόχρονη πρακτική της διοίκησης εξαιτίας της οποίας είχε δημιουργηθεί στα υπόχρεα πρόσωπα η πεποίθηση περί μη υπαγωγής στην ασφάλιση, η ύπαρξη διαφορετικών οδηγιών επί του θέματος, καθώς και η πλήρης ασφάλιση από μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση κατά την ίδια χρονική περίοδο για την οποία έχουν καταλογιστεί εισφορές.

Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη, για την επίλυση των συγκεκριμένων ασφαλιστικών αμφισβητήσεων εκδίδεται, για κάθε εξεταζόμενη κατηγορία ασφαλισμένων, απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτική ασφάλιση των εξεταζόμενων ασφαλιστικών περιπτώσεων.