Αλλαγές στις κρατήσεις των στελεχών του στρατού – Νέα βοηθήματα για παιδιά στρατιωτικών

Τις νέες κρατήσεις που διενεργούνται επί των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και ορισμένων κατηγοριών προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας υπέρ των φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, περιγράφει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Οι φορείς αυτοί είναι τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι οικείοι Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοηθείας, Πρόνοιας ή Χρηματικής Αρωγής και Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης, Νοσηλευτικά Ιδρύματα Μετοχικών Ταμείων Στρατού και Ναυτικού.

Το ύψος του βασικού μισθού διαμορφώνεται πλέον βάσει της κατάταξης των στελεχών σε μισθολογικές κατηγορίες και κλιμάκια, σε συνάρτηση με το βαθμό, τα έτη υπηρεσίας ή τη θέση τους. Παράλληλα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4472/2017 καταργήθηκε το επίδομα χρόνου υπηρεσίας (ΕΧΥ) και τα λοιπά επιδόματα που προβλέπονταν σε παλαιότερη νομοθεσία και εισήχθησαν νέα.

Στόχος του επανακαθορισμού των κρατήσεων είναι να υπάρξει ουδέτερο αποτέλεσμα επί των αποδοχών των μετόχων και επί των εισροών στα εν λόγω Ταμεία.

Τονίζεται ότι απαιτούνται Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) για τον προσδιορισμό του ύψους, του ποσοστού και της βάσης υπολογισμού των νομοθετημένων εισφορών. Δίνεται η δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των αποφάσεων αυτών από 1.1.17 και μετά.

Στις ΚΥΑ θα καθορίζεται εάν οι κρατήσεις θα απονεμηθούν εφάπαξ ή σε δόσεις. Σε περίπτωση που λόγω αναδρομικής εφαρμογής προκύψει ότι τα ποσά που καταβλήθηκαν υπολείπονται ή υπερβαίνουν τα ποσά που προκύπτουν βάσει του νέου τρόπου υπολογισμού τους, παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού με επόμενες κρατήσεις.

Στην ίδια τροπολογία τονίζεται ότι εφεξής θα χορηγούνται 1.000 ευρώ ως εφάπαξ χρηματική αρωγή σε κάθε ανήλικο τέκνο των στρατιωτικών που αποβιώνουν. Έως τώρα δινόταν ένας βασικός μισθός Λοχαγού. Το ποσό αυτό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ εάν πρόκειται για τέκνα στρατιωτικών που αποβιώνουν, φονεύονται ή εξαφανίζονται σε καιρό ειρήνης, σε διατεταγμένη πτήση, πτώση με αλεξίπτωτο ή κατάδυση. Έως τώρα δίνονταν δύο μισθοί Λοχαγού, γι’ αυτές τις περιπτώσεις.

Επίσης, δεν αναζητούνται τυχόν χρηματικές διαφορές που προκύπτουν στις ελάχιστες περιπτώσεις που τα Μετοχικά Ταμεία επέστρεψαν στους μετόχους, κρατήσεις για το βοήθημα οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας, λόγω θανάτου των τέκνων τους εντός του 2017. Οι όποιες χρηματικές διαφορές προκύπτουν από τον επανυπολογισμό των κρατήσεων σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, δεν αναζητούνται.

Δείτε την τροπολογία εδώ