Αναδρομικά: Κίνδυνος εμπλοκής για χιλιάδες κληρονόμους – Μεγάλες καθυστερήσεις στα Ειρηνοδικεία

Σοβαρό ενδεχόμενο εμπλοκής, που θα οδηγήσει σε πολύμηνη καθυστέρηση, υπάρχει για δεκάδες χιλιάδες κληρονόμους, που είναι παράλληλα και δικαιούχοι αναδρομικών, λόγω επιστροφών παλαιότερων περικοπών σε συντάξεις! Αιτία είναι ο «ρυθμός χελώνας» που εκδίδονται τα απαραίτητα πιστοποιητικά, από τα αρμόδια δικαστήρια. Πιστοποιητικά, που θα είναι απαραίτητο οι κληρονόμοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί από το υπουργείο Εργασίας. Στη συνέχεια βέβαια, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και έλεγχος εγκυρότητας όλων αυτών των στοιχείων με τις απαραίτητες διασταυρώσεις, ώστε να χορηγηθεί το ποσό που αναλογεί στους κληρονόμους.

Εάν λοιπόν η διαδικασία, περιλαμβάνει και τα αρμόδια Ειρηνοδικεία, τότε είναι πιθανό να καθυστερήσει 2-3 μήνες. Τόσος είναι ο χρόνος έκδοσης των πιστοποιητικών για κληρονόμους.

Υπενθυμίζεται ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι τα εξής:

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

2. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

3. Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης.

4. Πιστοποιητικό περί αποποίησης κληρονομιάς

5. Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος

Αυτά τα πιστοποιητικά το ειρηνοδικείο παλιότερα, προ κορονοϊού, τα χορηγούσε αυθημερόν ή το αργότερο, μετά από 2-3 ημέρες. 

Τώρα πια, λόγω κορονοϊού, οι καθυστερήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες… Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή την περίοδο, εκδίδονται πιστοποιητικά τα οποία αφορούν αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Αύγουστο…

Βέβαια, η διαδικασία θα απλοποιηθεί σημαντικά εάν θα πραγματοποιείται απευθείας από την Πολιτεία. Όμως κάτι τέτοιο μένει να αποσαφηνιστεί επακριβώς και ακόμα αυτό δεν έχει συμβεί.

Σε κάθε περίπτωση, ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης έχει δεσμευτεί ότι στις αρχές Νοεμβρίου πρόκειται να ενεργοποιηθεί η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων από τους 172.000 δικαιούχους-κληρονόμους. Στη συνέχεια θα φανεί στην πράξη πόση θα είναι η καθυστέρηση που θα προκύψει για την έκδοση των «επίμαχων» δημοσίων εγγράφων. Πάντως, το καταληκτικό χρονικό όριο που έχει τεθεί από το υπουργείο Εργασίας, δηλαδή η 31η Δεκεμβρίου 2020, αποτελεί ζητούμενο εάν θα τηρηθεί…

Όλα αυτά, ενώ τα αναδρομικά για όλους τους υπόλοιπους δικαιούχους, θα δοθούν κανονικά, όπως έχει προγραμματιστεί, 23-29 Οκτωβρίου, ανάλογα με το ΑΜΚΑ του κάθε συνταξιούχου.