Αναδρομικά: Ποιες είναι οι οριστικές κατηγορίες των δικαιούχων-συνταξιούχων

Στο τέλος του μήνα (23-29 Οκτωβρίου) προγραμματίστηκε η καταβολή των αναδρομικών για περίπου 1 εκατ. συνταξιούχους. Παράλληλα με την καταβολή της σύνταξης του Νοεμβρίου, οι δικαιούχοι θα διαπιστώσουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, ότι μπήκαν επιπλέον ποσά που αφορούν την επιστροφή περικοπών που είχαν υποστεί το 2012 στις κύριες συντάξεις τους.

Δεν είναι όμως όλοι οι συνταξιούχοι τόσο… τυχεροί. Οι… άτυχοι της διαδικασία είναι τα 2/3 εξ αυτών, δηλαδή η συντριπτική πλειονότητα που δεν θα λάβουν ούτε ευρώ, επειδή η κύρια σύνταξή τους είναι κάτω από 1.000 ευρώ.

Ακόμα και έτσι, ας δούμε ποιες είναι οι κατηγορίες των δικαιούχων που σχηματίζονται:

  • Όσοι είχαν κύρια σύνταξη υψηλότερη των 1.000 ευρώ το 2012.
  • Συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα (είτε είναι μισθωτοί είτε όχι), για τους οποίους θα υπολογιστούν αναδρομικά που καλύπτουν το 11μηνο Ιούνιος 2015- Μάιος 2016 και αφορούν στις περικοπές συντάξεων, οι οποίες έγιναν με δύο νόμους του 2012. Πρόκειται για περικοπές από 5% έως 20% σε συντάξεις με άθροισμα άνω των 1.000 ευρώ και μείωση 12% σε συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ.
  • Συνταξιούχοι του Δημοσίου τομέα. Θα λάβουν ποσά μόνο για την πρώτη περικοπή, καθώς η δεύτερη έχει κριθεί σύμφωνη με το Σύνταγμα, από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
  • Συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν είχαν περικοπές ολόκληρο το 11μηνο αλλά μέρος αυτού και θα λάβουν αναλογία αναδρομικών.
  • Διπλοσυνταξιούχοι που θα λάβουν αυξημένα ποσά.
  • Όσοι εισέπρατταν προσωρινή σύνταξη, θα έχουν επιστροφές από την ημερομηνία που υπέβαλαν την αίτηση συνταξιοδότησής τους, ανεξάρτητα από το αν η οριστική κύρια σύνταξη πληρώθηκε μετά την πάροδο του επίμαχου 11μηνου.
  • Δικαιούχοι σύνταξης χηρείας, ασχέτως αν οι περικοπές επιβλήθηκαν ενώ εισέπρατταν την σύνταξη οι ίδιοι ή ο αρχικός δικαιούχος που απεβίωσε.
  • Κληρονόμοι. Γι αυτή την κατηγορία αναμένεται ρύθμιση. Υπάρχει πάντως η εκτίμηση ότι θα δοθεί και σε αυτή την κατηγορία η δυνατότητα χορήγησης αναδρομικών υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προχωρήσει σε αποδοχή κληρονομιάς. 
  • Συνταξιούχοι, οι οποίοι εξασφάλισαν ή θα εξασφαλίσουν υψηλότερα ποσά μετά από δικαστική προσφυγή. Θα λάβουν κατ αρχάς το ποσό που αντιστοιχεί στο 11μηνο και στην συνέχεια τη διαφορά.