Αναρτήθηκαν στον ΟΑΕΕ οι δόσεις της ρύθμισης χρεών – Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση

Ο ΟΑΕΕ ανακοίνωσε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του οι δόσεις της ρύθμισης χρεών (Ν. 4305/2014). Οι δόσεις φαίνονται στη διαδικτυακή υπηρεσία «Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου».

Ο Οργανισμός καλεί τους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση, να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ (www.oaee.gr) και να ενημερωθούν για την πορεία της ρύθμισής τους και το ακριβές ποσό της τρέχουσας ή καθυστερούμενης δόσης που πρέπει να καταβάλουν στις 21/2/2018 μέσω πάγιας εντολής (Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου – Ρυθμίσεις).

Για την απρόσκοπτη καταβολή των δόσεων, προτείνονται:

  • πίστωση των Τραπεζικών Λογαριασμών από την Τρίτη 20.2.2018, και
  • επαρκές όριο ανάληψης για την εξόφληση του ποσού δόσης ή δόσεων, με ενδεχόμενη επιβάρυνση καθυστέρησης.