Ανεστάλη το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης για περίπου 13.000 δικαιούχους

Την αναστολή της καταβολής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) σε περίπου 13.000 δικαιούχους ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, επειδή από τις διασταυρώσεις που έγιναν προέκυψε ότι δεν δήλωσαν αλλαγές στην εισοδηματική ή περιουσιακή τους κατάσταση μέσα στον ένα μήνα που προβλέπεται.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, «το KEA είναι ένα πρόγραμμα με πρωτοποριακά στοιχεία που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στη χώρα, με στόχο να βοηθήσει τα νοικοκυριά άμεσα, τη στιγμή που το έχουν ανάγκη. Ως εκ τούτου, η οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση, το εισόδημα, τα περιουσιακά στοιχεία ή άλλη σοβαρή αλλαγή, πρέπει να δηλώνονται από τους πολίτες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ, το αργότερο τον επόμενο μήνα από τη στιγμή που συμβαίνουν».

«Την Δευτέρα, 13/11/2017», τονίζεται στην ανακοίνωση, «τέθηκαν σε αναστολή περίπου 13.000 εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος KEA, διότι μετά από την διεξαγωγή των μηνιαίων διασταυρώσεων, όπως κάθε φορά, διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένες αιτήσεις δεν είχαν τροποποιηθεί ακόμη ώστε να αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση των νοικοκυριών. Η αναστολή γίνεται για να αποφευχθούν άλλες κυρώσεις (όπως λ.χ. η αποβολή από το πρόγραμμα για ένα χρόνο)».

«Οι υπηρεσίες του υπουργείου θα στείλουν εντός των προσεχών ημερών κατευθύνσεις στους Δήμους σχετικά με το χειρισμό όλων αυτών των υποθέσεων, ώστε να διευθετηθούν ομαλά και οι δικαιούχοι που θα κριθούν ως έχοντες δικαίωμα συνέχισης στο πρόγραμμα, να πληρωθούν αναδρομικά τον επόμενο μήνα», καταλήγει η ανακοίνωση.