Αποκάλυψη Reuters με πολλά… ερωτηματικά: Η κυβέρνηση θα πουλήσει σε funds χρέη στα Ταμεία

Η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει να πουλήσει σε ιδιώτες επενδυτές οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, αξίας 12 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση, προκειμένου να τονώσει την οικονομία της χώρας και να ενισχύσει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, τονίζει σε αποκλειστικό του δημοσίευμα το Reuters, επικαλούμενο κυβερνητικούς αξιωματούχους, θέμα ωστόσο που εγείρει σειρά συνταγματικών ζητημάτων και όχι μόνο…

Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να ενισχύσει τις εισροές των επενδύσεων και να καθορίσει σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν τις προοπτικές οικονομικής ανάκαμψης, συμπεριλαμβανομένων των επισφαλών δανείων που πλήττουν τον τραπεζικό τομέα.  Εξετάζει επίσης τρόπους για την ανάταξη του συνολικού ισολογισμού του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης για την ενίσχυση της βιωσιμότητάς του.

«Υπάρχει μια στρατηγική για την πώληση καθυστερούμενων οφειλών στο κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που δεν κατάφερε να ανακάμψει τα τελευταία χρόνια», ανέφερε στο Reuters ένας από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Τα καθυστερούμενα ποσά αντιπροσωπεύουν εισφορές προσωπικού σε συνταξιοδοτικά Ταμεία από ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα, εν μέρει λόγω της κρίσης χρέους της χώρας.

Το έργο, με επικεφαλής τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Νότη Μηταράκη, θα εξετάσει την πώληση μιας πρώτης παρτίδας καθυστερούμενων οφειλών έως και 12 δισ. ευρώ από τα συνολικά 35 δισ. που είναι εγγεγραμμένα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδας, επισημαίνει το Reuters.

Η διαδικασία αυτή δεν θα περιλαμβάνει τιτλοποίηση, διότι η έκδοση τίτλων που καλύπτονται από περιουσιακά στοιχεία μπορεί να αντιμετωπιστεί ως έκδοση χρέους και να αντιμετωπίσει εμπόδια από την Eurostat, την στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εναρμονίζει τις στατιστικές μεθόδους σε όλα τα κράτη-μέλη της.

Αντ’ αυτού, η κυβέρνηση θα εξετάσει την πώληση των καθυστερούμενων οφειλών σε ιδιώτες επενδυτές για την απευθείας είσπραξη χρημάτων και θα συμφωνήσει σε ένα σύστημα κατανομής κερδών από τυχόν ανακτήσεις. Η πώληση τέτοιων εισφορών θα γίνει σε τιμή χαμηλότερη από την ονομαστική αξία.

Οι πιθανοί αγοραστές θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν διάφορα σχήματα, όπως και τα εξειδικευμένα ταμεία που αγοράζουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL’s) από τράπεζες.

Η διαδικασία αυτή θα ορίσει την 31η Δεκεμβρίου 2014 ως ημερομηνία λήξης, πράγμα που σημαίνει ότι θα προσπαθήσει να πωλήσει τις καθυστερούμενες οφειλές που έχουν συσσωρευτεί μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Θα επικεντρωθεί σε ποσά πάνω από 100.000 ευρώ. Δεν θα περιλαμβάνει καθυστερούμενα ποσά τα οποία έχουν ήδη σχέδιο αποπληρωμής ή καθυστερούμενα ποσά των αυτοαπασχολούμενων.

«Θα είναι ένας τρόπος για να έχουμε γρήγορα χρήματα προκαταβολικά και να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να εστιάζουμε στη συγκέντρωση πιο πρόσφατων καθυστερούμενων οφειλών, ανακουφίζοντας το σημερινό διοικητικό βάρος», ανέφερε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος.

Οι Έλληνας αξιωματούχοι στοχεύουν στην βελτιστοποίηση της διαδικασίας μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και προχωρούν σε προπαρασκευαστικές εργασίες κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, ώστε οι πωλήσεις να μπορούν να πραγματοποιηθούν το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Το σχέδιο της κυβέρνησης αποκαλύπτεται την ώρα που τα χρέη φυσικών και νομικών προσώπων προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) φτάνει στο τεράστιο ποσό των 35,5 δισ. ευρώ.

Η 3η τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ, αναδεικνύει το μέγεθος των οφειλών προς την Κοινωνική Ασφάλιση, παρά το γεγονός ότι ειδικά το χρέος προς τον πρώην ΟΑΕΕ, μειώθηκε κατά περίπου 900 εκατ. ευρώ, εξαιτίας σωστότερου επανυπολογισμού του!