Από σήμερα οι αιτήσεις για προκαταβολή σύνταξης και αναδρομικά

Ξεκινά σήμερα η κατάθεση αιτήσεων για την προκαταβολή σύνταξης (έως 384 ευρώ). Με βάση τον e-ΕΦΚΑ, αναμένεται σήμερα, Τετάρτη, να τεθεί σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση του συγκεκριμένου βοηθήματος, το οποίο αφορά όσους έχουν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης και δεν παίρνουν προσωρινή σύνταξη και εννοείται δεν έχει βγει ακόμα η οριστική.

Αφορά, δηλαδή, όσους έχουν πέσει στο «βάλτο» των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και οι οποίοι υπολογίζονται σε περίπου 100.000.

Πρόκειται για ένα μέτρο που πρόκειται έως το Πάσχα να υλοποιηθεί. Η διάρκειά του θα είναι μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι η προκαταβολή σύνταξης, αφορά τόσο αιτήσεις για χορήγηση σύνταξης γήρατος, όσο και αναπηρίας και θανάτου. Εφεξής θα τίθεται σε ισχύ, τον επόμενο μήνα, από εκείνον που υποβλήθηκε η αίτηση.

Έχουν οριστεί οι εξής προϋποθέσεις:

Το 62ο έτος ηλικίας και τα 20 έτη απασχόλησης (6.000 ημέρες ασφάλισης). Το ποσό των 384 ευρώ θα καταβάλλεται σε όσους πληρούν τα δύο αυτά κριτήρια. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις (πχ είναι κάτω των 62 ετών ή έχουν λιγότερα από 20 έτη εργασίας), θα χορηγείται ένα ποσό της τάξης των 360 ευρώ. Επίσης, 360 ευρώ θα λαμβάνουν και όσοι είναι άνω των 62 ετών, αλλά έχουν το λιγότερο 15 έτη ασφάλισης (4.500 ένσημα).

Σημειώνεται ότι στα ποσά που θα χορηγούνται λαμβάνονται υπόψη και τα έτη διαδοχικής ασφάλισης.

Ειδικά για περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, η εθνική σύνταξη που θα χορηγείται θα ανέρχεται στα 384 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τις συντάξεις θανάτου. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν συμπληρωθεί τα χρονικά όρια που τίθενται εκ του νόμου.

Η νέα διάταξη θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης αφού προηγηθεί σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα εκ μέρους του δικαιούχου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν εκτός από το μηνιαίο ποσό που θα δικαιούνται και ένα αντίστοιχο ποσό αναδρομικών για όλους τους μήνες που αναμένουν την ολοκλήρωση της απονομής της σύνταξής τους.