Από σήμερα οι αιτήσεις για το εποχικό επίδομα ΟΑΕΔ

Άρχισε σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, η υποβολή αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος μπορεί να γίνει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017.

Οι δικαιούχοι ή οι αντιπρόσωποί τους μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση τους είτε μέσω της υπηρεσίας ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής τους, είτε από οποιοδήποτε χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης, είτε μέσω ΚΕΠ. Ειδικά για τα ΚΕΠ, οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τις 18/10/ 2017.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά το χτεσινό δημοσίευμα του asfalistiko.gr με τα ποσά, τους δικαιούχους, τους όρους και τις προϋποθέσεις