Από σήμερα Τρίτη μετά τις 17:00 διαθέσιμη ξανά η πλατφόρμα για αιτήσεις Α21

Από σήμερα Τρίτη 26/6/2018 μετά τις 17:00 θα είναι διαθέσιμη ξανά η πλατφόρμα για αιτήσεις Α21 για όλους τους δυνητικούς δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση.

Στις 25-27 Ιουλίου θα καταβληθεί η Γ’ δόση 2018, η οποία θα αφορά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, στους δικαιούχους που θα έχουν εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση και θα έχουν υποβάλλει αίτηση Α21 έως τις 20 Ιουλίου. Ακολούθως, θα καταβληθούν όπως προβλέπεται και οι επόμενες διμηνιαίες δόσεις.

Οι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού θα μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό που πιστώθηκε στους λογαριασμούς τους μέσω της πλατφόρμας υποβολής της αίτησης Α21 με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

Στο μεταξύ, πληρώνεται ήδη η Β’ δόση του επιδόματος παιδιού 2018 και αφορά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο στους δικαιούχους που υπέβαλλαν αίτηση Α21 μέχρι τις 20 Ιουνίου και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, η αύξηση του πλήθους των δικαιούχων είναι ήδη εμφανής από το πρώτο 20ήμερο λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής της αίτησης Α21. Στα τέλη Ιουλίου, όταν θα καταβάλλεται η Γ’ δόση 2018 και θα έχει εξοφληθεί πλήρως το πρώτο 6μηνο, εκτιμάται πως θα ξεπεραστεί κάθε προηγούμενο σε πλήθος δικαιούχων.