Από 1/1/2017 οι νέες εισφορές, από 1/12/2017 το 2% – Κατατέθηκε η τροπολογία για τον ΕΔΟΕΑΠ

Χρειάστηκαν λιγότερες από 24 ώρες για να βρεθεί ο τελικός συμβιβασμός με τους εργοδότες σε ό,τι αφορά την αναδρομική εφαρμογή του 2% επί του τζίρου των επιχειρήσεων ΜΜΕ, η οποία τελικά και απαλείφθηκε από την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Έτσι, στη τροπολογία που μετά από πολλά μπρος-πίσω κατατέθηκε σήμερα, Τετάρτη, το πρωί στη Βουλή η αλλαγή σε σχέση με τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί χτες το απόγευμα είναι ότι οι νέες εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων για όσους είναι ήδη μέλη του ΕΔΟΕΑΠ θα έχουν αναδρομική ισχύ από 1/1/17 και Θα καταβληθούν σε 10 δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται μέχρι τις 31/12/2017.

Η αναδρομικότητα, όμως, στην είσπραξη του 2% επί του τζίρου των επιχειρήσεων ΜΜΕ που στο προσχέδιο προβλεπόταν να ξεκινά κι αυτή από την 1/1/2017 και χτες το απόγευμα είχε… πάει για την 1/10/2017, τελικά στην τροπολογία που κατατέθηκε δεν υπάρχει και θα ξεκινήσει η είσπραξη «από την πρώτη μέρα του μήνα που έπεται της δημοσίευσης του παρόντος», δηλαδή, από την 1η Δεκεμβρίου 2017. Πρόκειται για κίνηση συμβιβασμού με τους εκδότες, η οποία αναμφισβήτητα αλλάζει επί το δυσμενέστερο την οικονομική αφετηρία του «νέου» Οργανισμού.

Κατά τα λοιπά η τροπολογία, που αναμένεται να ψηφιστεί αύριο, δεν αλλάζει από όσα ήδη ξέραμε και προβλέπει τα εξής:

Το εφάπαξ αφορά μόνο όσους ήταν μέλη του ΕΔΟΕΑΠ μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2016, ημερομηνία που καταργήθηκε το αγγελιόσημο ή έχουν ασφαλιστεί για την ίδια παροχή σε άλλο φορέα ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι τα νέα μέλη δεν θα έχουν δικαίωμα στη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος από τον ΕΔΟΕΑΠ. Από την ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης, το εφάπαξ (για τους παλιούς πάντα ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ) θα υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία οι εισφορές που θα καταβάλλονται θα διατηρούνται σε ατομικές μερίδες για κάθε ασφαλισμένο.

Η εισφορά για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα είναι 2,55% για τον ασφαλισμένο και 4,55% για τον εργοδότη, ενώ οι συνταξιούχοι θα καταβάλλουν εισφορά 5% επί των συντάξεών τους. Για την επικουρική ασφάλιση, η εισφορά ορίζεται στο 3,5% για τον εργαζόμενο και 3,5% για τον εργοδότη και για το εφάπαξ βοήθημα στο 1% για τον εργαζόμενο. Άρα συνολικά η εισφορά για τον εργαζόμενο φτάνει στο 7,05% και για τον εργοδότη στο 8,05%. Οι νέες εισφορές, όπως γράψαμε και παραπάνω, θα έχουν αναδρομική ισχύ από 1/1/2017

Επίσης, προβλέπεται ότι στα έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ, εκτός, από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών εντάσσεται ως εισφορά των εργοδοτών και το 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης ΜΜΕ. Η εισφορά αυτή ισχύει από 1/12/2017.

Η εισφορά 2% θα προσδιορίζεται κάθε μήνα σε σχέση με τον κύκλο εργασιών και θα καταβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους, οι εργοδότες υποχρεώνονται να καταθέτουν στον ΕΔΟΕΑΠ εκκαθαριστική κατάσταση και να καταβάλλουν στο Ταμείο την επιπλέον διαφορά που μπορεί να προκύπτει. Συμψηφισμός θα γίνεται με τις εισφορές του επόμενου εξαμήνου.

Οι καθυστερούμενες εισφορές θα μεταβιβάζονται από τον ΕΔΟΕΑΠ στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), το οποίο θα αναλαμβάνει την είσπραξή τους. Επιπλέον, ο ΕΔΟΕΑΠ έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο για τις αναλυτικές καταστάσεις προσώπων και επιχειρήσεων.

Τι αλλάζει στο καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ

Στο κείμενο περιγράφονται και όλες οι αλλαγές στη διοίκηση και λειτουργία του ΕΔΟΕΑΠ, τις οποίες καλείται να επικυρώσει η ψηφοφορία που βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και σήμερα στις 8 μ.μ.

Έτσι, στον ΕΔΟΕΑΠ πλέον θα υπάρχει ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, από εννεαμελές που είναι σήμερα, τριετούς θητείας, στο οποίο θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών, ο οποίος θα προτείνεται από τις εργοδοτικές ενώσεις και θα επιλέγεται από το υπουργείο Εργασίας. Οι δέκα εκπρόσωποι των εργαζομένων θα προκύπτουν από ψηφοφορία.

Το ύψος των παροχών του ΕΔΟΕΑΠ θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. αφού πρώτα θα εκπονείται ετήσια αναλογιστική μελέτη. Αυτό σημαίνει ότι το Δ.Σ. του Ταμείου θα μπορεί να ανακαθορίζει τις ήδη καταβαλλόμενες παροχές.

Κι εδώ ακριβώς αρχίζουν τα… δύσκολα. Σύμφωνα με το κείμενο, οι παροχές του ΕΔΟΕΑΠ θα καθορίζονται με βάση την ετήσια αναλογιστική μελέτη. Και για τη μείωση των παροχών θα απαιτείται η απλή πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ., αλλά για οποιαδήποτε υπέρβαση του ορίου δαπανών, όπως αυτό θα ορίζεται από την αναλογιστική μελέτη, θα απαιτείται ομόφωνη(!) απόφαση του Δ.Σ.

Τέλος, το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ θα πρέπει να προκηρύξει εκλογές έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής νέων μελών. Σε ό,τι αφορά την τωρινή σύνθεση του Δ.Σ., το υπουργείο Εργασίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ορίσει δύο νέα μέλη, ένα από την πλευρά των εργαζομένων και ένα από την πλευρά των εργοδοτών, το αργότερο 15 μέρες μετά τη δημοσίευση της νομοθετικής ρύθμισης, προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ο ΕΔΟΕΑΠ να τροποποιήσει αναλόγως το καταστατικό του.

Δείτε εδώ την τροπολογία για τον ΕΔΟΕΑΠ