Υπ. Εργασίας: Καθολική η ασφαλιστική κάλυψη για τους σχολικούς φύλακες

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διευκρινίζει ότι η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη που δόθηκε στους σχολικούς φύλακες για τον πραγματικό χρόνο απασχόλησής τους στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, με βάση το ν.4554/2018 και την εγκύκλιο με αριθμό Φ10141/50289/1369/09-10-2018, του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου Πετρόπουλου, αφορά όλους ανεξαιρέτως και όχι μόνο εκείνους που είχαν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια.

Επίσης, ο ΕΦΚΑ σε σχετικό διευκρινιστικό έγγραφό του σημειώνει ότι «τόσο στο με αριθμ. πρωτ:Φ.10141/50289/1369/09.10.2018 έγγραφο του το ΥΠ.Ε.Κ.Α.Κ.Α, όσο και στην με αριθμ. 48/19-11-2018 εγκύκλιο της Δ/νσης μας, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται ρητά, ότι οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018, θα έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις απασχόλησης των σχολικών φυλάκων, οι οποίοι δεν προσέφυγαν στα αρμόδια διοικητικά
δικαστήρια, κατά των απορριπτικών αποφάσεων των Τ.Δ.Ε. των κατά τόπο αρμόδιων Τοπικών Υποκαταστημάτων του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Δείτε το έγγραφο του ΕΦΚΑ

Δείτε εγκύκλιο του ΕΦΚΑ με ημερομηνία 19/11/2018 για την ασφαλιστική κάλυψη των σχολικών φυλάκων