Αύξηση εισφορών και μείωση συνταξιοδοτικής δαπάνης απογειώνουν τα έσοδα των Ταμείων το 2018

Πλεόνασμα 859 εκατ. ευρώ στα ασφαλιστικά Ταμεία για το 2018 περιμένει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2018.

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ασφαλιστικών ταμείων για το 2018 αναμένεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 859 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο έναντι του 2017 κατά 1,057 δισ. ευρώ.

Η μεταβολή αυτή, σύμφωνα πάντα με τον προϋπολογισμό του 2019, οφείλεται κυρίως:

  • Στην αυξημένη πρόβλεψη κατά 306 εκατ. ευρώ στο σκέλος των εσόδων, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών (περιλαμβανομένων και των ρυθμίσεων οφειλών) κατά 360 εκατ. ευρώ έναντι του 2017, λόγω της αύξησης των εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα από τη βελτίωση της απασχόλησης.
  • Στη μειωμένη πρόβλεψη κατά 119 εκατ. ευρώ στο σκέλος των εξόδων έναντι του 2017, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης.
  • Στην επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των απλήρωτων υποχρεώσεων των ασφαλιστικών ταμείων ως αποτέλεσμα της εντεινόμενης προσπάθειας εκκαθάρισης εκκρεμών αιτήσεων για εφάπαξ παροχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό και το 2018 συνεχίζονται οι δράσεις με στόχο τη βελτίωση της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών, την καταπολέμηση της αδήλωτης-ανασφάλιστης εργασίας μέσω και της συμβολής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και την ενίσχυση της συμμόρφωσης των εργοδοτών και των ασφαλισμένων στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

Ειδικότερα:

  • Ενισχύεται το ΣΕΠΕ με νέο προσωπικό και προσλήψεις στον κλάδο της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και στον κλάδο της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
  • Εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων ΣΕΠΕ με τα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της ΑΑΔΕ.
  • Αξιοποιείται το σύστημα ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) για περαιτέρω στοχευμένους ελέγχους και αντιμετώπιση του φαινομένου της υποδηλωμένης εργασίας, καθώς και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΕΠΕ με νέες λειτουργίες.

Παράλληλα, προωθείται η ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών σε συνεργασία με τη φορολογική διοίκηση, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει την εισπραξιμότητα.

Η δημιουργία ενός ενοποιημένου μητρώου εισφερόντων, καθώς και η εναρμόνιση των εισπρακτικών διαδικασιών εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, σημειώνεται στον προϋπολογισμό.