Αύξηση στις προσωρινές συντάξεις και αλλαγές στο πρόγραμμα Συν-Εργασία προβλέπει τροπολογία του υπ. Εργασίας

Οι προσωρινές συντάξεις στο εξής θα αποτελούν το 80%, από 50% που ήταν έως τώρα, του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου. Ταυτόχρονα, θα αυξηθούν στο 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος του τελευταίου έτους ασφάλισης πριν από την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.

Αυτή είναι η βασική αλλαγή που συμπεριλήφθηκε σε τροπολογία που κατατέθηκε χθες από το υπουργείο Εργασίας. Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη διευκόλυνση προς τους συνταξιούχους κρίθηκε αναγκαία λόγω της σημαντικής αύξησης των εκκρεμών συνταξιοδοτήσεων.

Στην ίδια τροπολογία υπάρχουν και παρεμβάσεις που αφορούν το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς αποφασίστηκε να πριμοδοτηθεί το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για εργοδότες που θα επιλέξουν να ενταχθούν σε αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές αλλαγές–προσθήκες που εντάχθηκαν στη συγκεκριμένη τροπολογία, είναι οι ακόλουθες:

 • Η προσωρινή σύνταξη, στο εξής θα αποτελεί το 80% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου και το 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των 12 τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της αίτησης συνταξιοδότησης. Η προσωρινή σύνταξη μπορεί να καταβληθεί σε μισθωτούς και σε αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ασφαλισμένους στον τέως ΟΓΑ.
 • Όσοι συνεχίζουν να εργάζονται, αν και έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, θα λάβουν μειωμένη κατά 30% προσωρινή σύνταξη.
 • Αυξάνεται από 50% σε 70% το ύψος της προσωρινής σύνταξης που δύναται να καταβληθεί, σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.
 • Θεσπίζεται μεταβατική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, τα παραπάνω ισχύουν και για όσους έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης από τις 13.5.2016 και εφεξής.

Επίσης στην τροπολογία προβλέπονται και τα εξής:

 • Δίνεται η δυνατότητα προπληρωμής του εφάπαξ σε δικαιούχους κύριας σύνταξης.
 • Παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Πρόγραμμα Συν-Εργασία

 • Αυξάνεται η επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών στο 100% για όσους εργαζόμενους εντάσσονται στο μηχανισμό Συν-Εργασία από τον Ιούλιο έως και τις 15 Οκτωβρίου που λήγει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για το μήνα Ιούλιο το συγκεκριμένο ποσοστό ορίζεται σε 60%.
 • Από 1.7.2020 έως 30.9.2020, καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις εξής κατηγορίες επιχειρήσεων:
  Α) Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ και είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, με την προϋπόθεση ότι έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους. κατά το 3° τρίμηνο του έτους 2019.
  Β) Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών.
 • Επεκτείνεται η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων στους κλάδους του τουρισμού και των μεταφορών. Επίσης, μπορούν να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της υπό ψήφιση διάταξης, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.