Δέσμευση Τσίπρα στην ΔΕΘ για καταβολή των αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους

(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Ï ðñüåäñïò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ - ÐñïïäåõôéêÞ Óõììá÷ßá ÁëÝîçò Ôóßðñáò, ìéëÜ óôï óõíåäñéáêü êÝíôñï «É. Âåëëßäçò», óôï ðëáßóéï ôçò 86çò ÄÅÈ, óôç Èåóóáëïíßêç, ôï ÓÜââáôï 17 Óåðôåìâñßïõ 2022. Ç 86ç ÄéåèíÞò ¸êèåóç Èåóóáëïíßêçò (ÄÅÈ) Üíïéîå ôéò ðýëåò ôçò ôï ÓÜââáôï 10 Óåðôåìâñßïõ êáé èá äéáñêÝóåé ìÝ÷ñé ôçí ÊõñéáêÞ 18 Óåðôåìâñßïõ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÓÕÑÉÆÁ/STR

Στην δέσμευση ότι οι συνταξιούχοι θα λάβουν τα αναδρομικά τους, σε τρεις ετήσιες ισόποσες δόσεις, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ηγείται μιας προοδευτικής κυβέρνησης, την επομένη των εθνικών εκλογών, όποτε και αν αυτές διεξαχθούν, προέβη ο Αλέξης Τσίπρας. Από το βήμα της ΔΕΘ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έκανε λόγο για «ηθική υποχρέωση» απέναντι στους συνταξιούχους και δεσμεύτηκε ότι θα καταβληθεί το σύνολο των αναδρομικών που οφείλονται. Μάλιστα, το μέτρο εμφανίστηκε ως πλήρως κοστολογημένο,  αφού εκτιμάται ότι για την κάλυψή του, θα πρέπει να δαπανηθεί ένα ποσό άνω των 2,5 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι κάθε χρόνο οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν επί μία τριετία, ποσό αναδρομικών της τάξης των 830 εκατ. ευρώ. Τα αναδρομικά αφορούν το 11μηνο από τον Ιούνιο 2015 έως τον Μάιο 2016.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από μία εβδομάδα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απέφυγε επιμελώς να πάρει θέση για το «καυτό» ζήτημα των αναδρομικών. Ουσιαστικά, παρέμεινε η πάγια τοποθέτηση του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης, όπως έχει εκφραστεί και από τον υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, ότι θα δικαιωθούν αναδρομικών ποσών, μόνο όσοι έχουν προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια (περίπου 350.000 συνταξιούχοι) και αφού υπάρξουν τελεσίδικες αποφάσεις…

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι θα επαναφέρει την 13η σύνταξη, μέτρο που εφαρμόστηκε και επί της πρώτης διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και μετά καταργήθηκε. Ουσιαστικά, θα χορηγείται μία πλήρης 13η σύνταξη για ποσά κύριων συντάξεων έως 500 ευρώ και από αυτό το ποσό και άνω θα δίνεται αναλογία της συγκεκριμένης παροχής.

Επίσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση ότι σε περίπτωση  που αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας, θα καταργηθεί και το ΤΕΚΑ, δηλαδή το Ταμείο που υποχρεώνει τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας να καταβάλλουν εισφορές οι οποίες θα επενδύονται. Ο κ. Τσίπρας εκτίμησε ότι από την λειτουργία του ΤΕΚΑ, επιβαρύνεται το Δημόσιο με ένα τεράστιο ποσό της τάξης άνω των 70 δισ. ευρώ για τα επόμενα 50 χρόνια και γι’ αυτό θα καταργηθεί.