Δεν κόβεται η σύνταξη αν εισπραχθούν πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα

Η είσπραξη από συνταξιούχο πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων για έργο του που δημιουργήθηκε πριν τη συνταξιοδότησή του δεν θεωρείται απασχόληση.

Αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος συνταξιούχος δεν θα υποστεί το «μαχαίρι» που επιβάλλεται στους συνταξιούχους που εργάζονται.

Τα παραπάνω διευκρινίζονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, που ξεκαθαρίζει ότι η λήψη εσόδων από πνευματικά δικαιώματα έργων που δημιουργήθηκαν σε χρόνο πολύ προγενέστερο της έναρξης συνταξιοδότησης σε καμία περίπτωση δεν συνιστά ανάληψη δραστηριότητας μετά τη συνταξιοδότηση, που αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή διάταξης περί απασχόλησης των συνταξιούχων.

Η εν λόγω διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου θυμίζουμε ότι προβλέπει μείωση 60% στις συντάξεις όσων συνταξιούχων εργάζονται.

Δείτε την εγκύκλιο

16_FEB_2018_PNEYMATIKA_DIKAIWMATA