Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης

Δημοσιεύτηκε σήμερα η εφαρμοστική εγκύκλιος που υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος, η οποία ξεκαθαρίζει πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη αν δεν υπάρχει 5ετία ασφάλισης μετά την 1/1/2002.

Με βάση την εγκύκλιο,

– Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης τουλάχιστον 5 ετών από την 1/1/2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών θα αναζητείται χρόνος ασφάλισης -πραγματικός, πλασματικός, προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που υπολογίζεται ως συντάξιμος- και κατά το πριν από την 1/1/2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως 5 ετών.

– Για αιτήσεις συνταξιοδότησης με έναρξη καταβολής από την 1/1/2021, ο χρόνος ασφάλισης, πραγματικής ή αναγνωρισμένης, για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών θα είναι τα 10 έτη. Εφόσον δεν προκύπτει αυτός ο χρόνος ασφάλισης από την 1/1/2002 και μετά, θα μπορεί να αναζητείται συντάξιμος χρόνος και κατά το πριν από την 1/1/2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως δέκα ετών.

Παράδειγμα:

Μισθωτός υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος την 1/8/2020 σε ηλικία 67 ετών και με 4.500 ημέρες ασφάλισης. Το χρονικό διάστημα από 1/1/2002 μέχρι 31/07/2020 συμπληρώνει μόνο 1.200 ημέρες ασφάλισης. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών στο τμήμα της ανταποδοτικής σύνταξής του, λαμβάνεται υπόψη και χρόνος ασφάλισης πριν την 1/1/2002 και συγκεκριμένα 300 ημέρες ασφάλισης από 01/01/2001.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο

14_NOEM_2017_EGKYKLIOS_PETROPOYLOY_ANTAPODOTIKH_SYNTAXH