Διαφωνία κυβέρνησης – θεσμών για τη ρύθμιση χρεών προς τα Ταμεία

Stop Hands Meaning Denial Deny And Palm

Διάσταση απόψεων σε σχέση με τον εξωδικαστικό μηχανισμό για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, διαπιστώνεται τις τελευταίες ώρες μεταξύ των Θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης.

Το θέμα αφορά τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν για όσους έχουν χρέη προς τα Ταμεία και επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων, και ως φαίνεται οι επαναλαμβανόμενες συσκέψεις ανάμεσα στα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών και σε υπηρεσιακούς παράγοντες δεν έχουν οδηγηθεί σε συμφωνία. Ειδικά για το ζήτημα των χρεών από 20.000 έως 50.000 ευρώ, που αφορά τον κύριο όγκο των οφειλετών, η απόσταση φαίνεται πολύ δύσκολο να γεφυρωθεί.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να αποδεσμευτούν τα χρέη προς τα Ταμεία από τα υπόλοιπα, αλλά και να προβλεφθεί μια πολύ απλοποιημένη διαδικασία για την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση. Οι Θεσμοί από την πλευρά τους προτείνουν μια λεπτομερή διαδικασία εξέτασης οικονομικών παραμέτρων οι οποίες θα δείχνουν αν μπορεί ο οφειλέτης να αποπληρώσει την οφειλή του και συνεπώς να ενταχθεί στη ρύθμιση.

Αυτή η διαφωνία είναι πιθανότατα η αιτία που ακόμη δεν έχει εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση από το υπουργείο Οικονομίας και από το υπουργείο Εργασίας.