Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: Υποχρεωτικές οι ασφαλιστικές εισφορές για κάθε δραστηριότητα

Με εγκύκλιό του για την παράλληλη ή πολλαπλή δραστηριότητα ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ξεκαθαρίζει ότι από την 1/1/17 και μετά οι χιλιάδες ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας υπόκεινται σε εισφορές για κάθε εισόδημα που δηλώνουν, ακόμα και αν είναι αγροτικό για το οποίο εξαιρούνταν έως το τέλος του 2016.

Από την ίδια ημερομηνία και εξής, «παλαιοί» (προ της 1/1/1993) και «νέοι» (μετά την 1/1/1993) ασφαλισμένοι υποχρεούνται να καταβάλουν εισφορές για όλα τα εισοδήματά τους που προέρχονται από εργασία. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων που πραγματοποιούν εξτρά εργασία για την οποία θα έπρεπε να είναι ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ.

Το ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος βάσει του οποίου καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές είναι το δεκαπλάσιο του κατώτατου μισθού, δηλαδή 5.860 ευρώ και το κατώτατο είναι τα 586 ευρώ.

Το όριο αυτό παραμένει αμετάβλητο ανεξάρτητα εάν ο ασφαλισμένος είναι μισθωτός κάτω των 25 ετών ή ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος κάτω της πενταετίας. Μοναδική περίπτωση που το κατώτατο όριο διαμορφώνεται στο 70% του κατώτατου μισθού (410,26 ευρώ) είναι ο ασφαλισμένος να είναι μισθωτός ή να απασχολείται στο Δημόσιο και να ασκεί και αγροτική δραστηριότητα.

Στην περίπτωση που το άθροισμα του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και από άσκηση επιχειρηματικής ή αγροτικής δραστηριότητας είναι μικρότερο από το κατώτατο όριο εισοδήματος τότε ισχύουν τα εξής:

  • Το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υπόκειται σε εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις των μισθωτών.

  • Το εισόδημα από επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα υπόκειται σε εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τους αυτοαπασχολούμενους μέχρι τη συμπλήρωση των κατώτατων ορίων (586,08 ευρώ για τους αυτοαπασχολούμενους και 410,26 ευρώ για τους αγρότες).