Ελεγκτικό Συνέδριο: Για τον Μάρτιο μεταφέρθηκαν οι τρεις από τις τέσσερις δίκες των συνταξιούχων για τα αναδρομικά

Μόνο η μία από τις τέσσερις δίκες που διεξάγονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, πραγματοποιήθηκε. Οι υπόλοιπες τρεις μεταφέρθηκαν για τις 11 Μαρτίου, λόγω κορονοϊού.

Το Δ’ Τμήμα του ΕΔ, πραγματοποίησε τη συζήτηση της συγκεκριμένης υπόθεσης χωρίς δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο και με τους συνηγόρους των προσφευγόντων αλλά και του εκπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ήτοι του Δημοσίου, να καταθέτουν δηλώσεις ότι συναινούν στη διεξαγωγή της δίκης χωρίς οι ίδιοι να αγορεύσουν.

 Η συγκεκριμένη υπόθεση που απασχόλησε το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει το χαρακτήρα της πιλοτικής δίκης. Κατά τη συζήτησή της υπόθεσης ο αντεπίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου Αντώνιος Νικητάκης, πρότεινε στο Τμήμα να εκδοθεί προδικαστική απόφαση προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης αυτής, λόγω ελλείψεων των στοιχείων που είχαν προσκομιστεί και είναι αναγκαία για το σχηματισμό πλήρους εικόνας της εκκρεμούς υπόθεσης. Το Τμήμα επιφυλάχθηκε να εκδώσει την  σχετική απόφασή του.

Πάντως πρέπει να τονιστεί ότι ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου δεν προσκόμισε δήλωση ότι συναινεί να δικαστούν και οι υπόλοιπες υποθέσεις χωρίς ακροαματική διαδικασία. Άρα η αναβολή τους ήταν μάλλον… μονόδρομος.

Ποιοι έχουν προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Υπενθυμίζεται  ότι στο Ε.Σ. έχουν προσφύγει πολιτικοί συνταξιούχοι του Δημοσίου τομέα (πρώην δημοσίων υπαλλήλων) και συνταξιούχων καθηγητών των ΑΕΙ και ΤΕΙ, διευθυντών και γιατρών του ΕΣΥ, κ.λπ. και εκκρεμούν  στο εν λόγω Τμήμα προς εκδίκαση περίπου 70.000 ανάλογες ομαδικές αιτήσεις  (1.700 δικογραφίες). Οι συνταξιούχοι διεκδικούν αναδρομικά διαφορές στις συντάξεις τους  λόγω των περικοπών που έχουν γίνει  πριν και μετά την εφαρμογή του «νόμου Κατρούγκαλου»  (νόμος 4387/2016). Οι διεκδικήσεις κατά περίπτωση και κατηγορία των τέως απασχολουμένων υπαλλήλων του Δημοσίου τομέα αφορούν την χρονική περίοδο 2011 έως 2020.