Ενιαίος φορέας προνοιακών παροχών ο ΟΓΑ

Τροπολογία με βάση την οποία ο ΟΓΑ μετατρέπεται σε ενιαίο φορέα προνοιακών παροχών κατατέθηκε στη Βουλή.

Με την τροπολογία προτείνεται να αποκτήσει ο Οργανισμός τη δυνατότητα ανάθεσης και διεξαγωγής όλων των απαραίτητων διαδικασιών (διαγωνισμοί για προμήθειες κλπ.) καθώς και της διαχείρισης δαπανών για την υλοποίηση προγραμμάτων που έως τώρα πραγματοποιούσε η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας.

Με την εξέλιξη αυτή, το υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι θα γίνει περισσότερο αποτελεσματική και γρήγορη η προώθηση των προνοιακών πολιτικών.