Εξάμηνη παράταση στις αναπηρικές συντάξεις εν αναμονή… ΚΕΠΑ

Εξάμηνη παράταση στη χορήγηση συνταξιοδοτικών παροχών προς αναπήρους, αποφάσισε η διοίκηση του ΕΦΚΑ.

Η παράταση αφορά ασφαλισμένους που χωρίς δική τους υπαιτιότητα αναμένουν την εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης της Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Σε σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ επισημαίνεται ότι η παράταση ισχύει για έξι μήνες και αφορά συνταξιοδοτικές παροχές «που χορηγούνταν με αιτία την αναπηρία, οι οποίες εμφανίζονται στα μηχανογραφικά αρχεία με λήξη συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας ρύθμισης και από 1.7.2017 και μετά».

Η επανάληψη χορήγησης της εν λόγω παροχής είναι επιτρεπτή μόνο στην περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση παράτασης του δικαιώματος που είχε λήξει για ορισμένο χρόνο και στη συνέχεια το δικαίωμα αυτό λήξει εκ νέου, με αποτέλεσμα να υφίσταται και πάλι εκκρεμότητα στα ΚΕΠΑ για υγειονομική κρίση.

Στην ίδια εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται ότι ίσως υπάρξουν περιπτώσεις άτοκης αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών. Για να συμβεί κάτι τέτοιο όμως θα πρέπει να έχει προκύψει οριστική γνωμάτευση από τα ΚΕΠΑ που θα αποδεικνύει ότι:

  • Ο ασφαλισμένος φέρει μικρότερο ποσοστό αναπηρία από εκείνο που του χορηγούνται ποσά.

  • Ο ασφαλισμένος δεν φέρει συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας.

  • Ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται την παροχή που του χορηγείται.

Στις παραπάνω περιπτώσεις τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται είτε διά συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση σε ποσοστό 20% από την καταβαλλόμενη συνταξιοδοτική παροχή, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ εάν δεν καταβάλλεται παροχή.