Επιδόματα αναπηρίας ΟΠΕΚΑ: Ξεκινά τη Δευτέρα και στην Αχαΐα το πιλοτικό πρόγραμμα – Δείτε τη διαδικασία

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας επεκτείνεται από την ερχόμενη Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου, η πιλοτική διαδικασία για την απονομή προνοιακών επιδομάτων σε Άτομα με Αναπηρία (επιδόματα αναπηρίας), η οποία βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα Άτομα με Αναπηρία που ενδιαφέρονται να λάβουν για πρώτη φορά προνοιακή παροχή οποιασδήποτε μορφής (υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση εξέτασης από τα ΚΕΠΑ), εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, δηλαδή, εντός των ορίων της πρώην νομαρχίας Αχαΐας.

Από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αιτήσεις:

  • στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ή
  • στην Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ Δυτικής Ελλάδας (Πανεπιστημίου 168, Πάτρα).

Όσοι ενταχθούν στο πιλοτικό απαλλάσσονται από το παράβολο των 46 ευρώ για εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος. Με την υποβολή της αίτησης δημιουργείται Ηλεκτρονικός Φάκελος Αναπηρίας και ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται για εξέταση σε θεράποντα γιατρό της επιλογής του. Ο γιατρός συμπληρώνει τον φάκελο αναπηρίας, μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (www.e-prescription.gr) με την εισηγητική έκθεση και ο αιτών παραπέμπεται για εξέταση στα ΚΕΠΑ.

Ο ρόλος του θεράποντος ιατρού είναι ιδιαίτερα κρίσιμος καθώς αυτός έχει την ευθύνη εισαγωγής ιατρικών δεδομένων στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς και την ηλεκτρονική διαβίβασή του στο ΟΠΣ των ΚΕΠΑ.

Ο ορισμός για την ημέρα και ώρα εξέτασης από την Υγειονομική Επιτροπή γίνεται ηλεκτρονικά. Το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται ηλεκτρονικά με εκείνο των ΚΕΠΑ, ώστε η γνωμοδότηση των ΥΕ να εμφανίζεται αμέσως στον ηλεκτρονικό φάκελο του ΑμεΑ. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώνεται στην αίτηση και στον οποίο θα πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος το άτομο με αναπηρία.

Προσοχή, για αιτήματα ανανέωσης ή παράτασης ήδη χορηγούμενου προνοιακού επιδόματος αναπηρίας, η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων ή της Περιφέρειας, όπως ισχύει σήμερα.

Για περισσότερες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο: 2613615745.