Επιδότηση εισφορών σε ανέργους που θα πιάσουν δουλειά ενώ εισπράττουν σύνταξη λόγω θανάτου

Καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από το Δημόσιο για δύο χρόνια σε ανέργους που εισπράττουν σύνταξη λόγω θανάτου και προσλαμβάνονται σε κάποια επιχείρηση ή κάνουν έναρξη δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενοι, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών.

Για να γίνει η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών από το Δημόσιο θα πρέπει η πρόσληψη ή η έναρξη δραστηριότητας του ανέργου που παίρνει σύνταξη λόγω θανάτου να γίνει μέσα σε 5 χρόνια από την πρώτη καταβολή της σύνταξης.

Επίσης, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση ελάχιστου χρόνου ανεργίας.

Από την επιδότηση εξαιρούνται όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ και καταβάλλουν εισφορές ως αγρότες, δηλαδή είναι ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ (αρ. 40 ν.4387/2016).

Η επιδότηση, που λειτουργεί και ως κίνητρο για πρόσληψη τέτοιας κατηγορίας ανέργων, ισχύει ακόμα και για διαζευγμένους συζύγους που εισπράττουν σύνταξη λόγω θανάτου, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος Κατρούγκαλου (ν.4387/2018).

Για να ενταχθεί κάποιος στην πληρωμή εισφορών για μια διετία από το Δημόσιο θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της μισθωτής εργασίας ή της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η δαπάνη που προκαλείται στον ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε 3,24 εκατ. ευρώ για φέτος και 8,64 εκατ. ευρώ για καθένα από τα επόμενα έτη.

Δικαιούχοι είναι εργοδότες, εξαιρουμένων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Από το Δημόσιο θα καταβάλλεται για δύο χρόνια το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον προβλέπεται η καταβολή εργοδοτικής εισφοράς, καθώς και οι εισφορές προς τρίτους φορείς, κλάδους ή λογαριασμούς, τις οποίες ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει, για όλους τους κλάδους ασφάλισης.

Σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη ή έναρξης νέας οικονομικής δραστηριότητας ως ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος εντός του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την ημερομηνία καταβολής της σύνταξης, ο ωφελούμενος δικαιούται τη συνέχιση της κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών του μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά δύο ετών ασφάλισης. Η υποχρέωση του Δημοσίου να καλύψει τις εισφορές συνεχίζεται και στην περίπτωση που, ο επιζών ή/και διαζευγμένος σύζυγος απολέσει το δικαίωμα λήψης της σύνταξης λόγω θανάτου ή δικαιωθεί σύνταξης εξ’ ιδίου δικαιώματος.

Τέλος, η χορήγηση των εισφορών υπόκειται στον Κανονισμό της Ε.Ε. που αφορά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Αυτό σημαίνει ότι για μία επιχείρηση το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ εντός τριών οικονομικών ετών. Ειδικά μάλιστα για επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Δείτε το ΦΕΚ με την ΚΥΑ

19_APR_2018_FEK_ASFALISTIKES_EISFORES_DHMOSIO_SYNTAXIOYXOI