Επιδότηση ενοικίου, οικογενειακό επίδομα και βρεφονηπιακοί στα αντίμετρα του υπ. Εργασίας

Δίνοντας στη δημοσιότητα μια σειρά γραφημάτων το υπουργείο Εργασίας προσπαθεί να εξηγήσει τις θετικές επιπτώσεις που θα έχουν τα αντίμετρα που έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς.

Πρόκειται για ρυθμίσεις που αφορούν την επιδότηση ενοικίου, τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, την αύξηση των δικαιούχων δωρεάν πρόσβασης στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, την επέκταση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων, την αύξηση και επέκταση του οικογενειακού επιδόματος και τα προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Ας τα δούμε αναλυτικά:

  • Επιδότηση ενοικίου: Κοστολογείται στα 600 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα προκύψουν 600.000 ωφελούμενα νοικοκυριά. Ουσιαστικά ωφελούνται το 60% των νοικοκυριών που βρίσκονται σε ενοίκιο ή έχουν πάρει δάνειο για α’ κατοικία. Το εισοδηματικό όριο που τίθεται είναι τα 9.846 ευρώ ατομικό και 20.677 για τετραμελή οικογένεια, ενώ το ποσό του επιδόματος κυμαίνεται από 50 ευρώ το μήνα (νοικοκυριά με ένα άτομο), αυξανόμενο κατά 25 ευρώ το μήνα για κάθε επιπλέον άτομο του νοικοκυριού και 12,5 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί. Το μέγιστο ποσό που θα χορηγείται ανέρχεται στα 150 ευρώ το μήνα και το μέσο ποσό είναι αντίστοιχα τα 83,3 ευρώ το μήνα. Σύμφωνα με τα παραδείγματα που δίνει το υπουργείο Εργασίας η επιδότηση ενοικίου για ένα άτομο είναι 600 ευρώ το χρόνο, για δύο άτομα 900 ευρώ το χρόνο, για τετραμελή οικογένεια με δύο μικρά παιδιά 1.200 ευρώ, για πενταμελή οικογένεια με τρία μικρά παιδιά 1.350 ευρώ και για εξαμελή οικογένεια με τέσσερα μικρά παιδιά 1.500 ευρώ.
  • Συμμετοχή στα φάρμακα: Δαπάνη 240 εκατ. ευρώ. Όσοι έχουν μηνιαίο ατομικό εισόδημα έως 700 ευρώ το μήνα δηλαδή 5.295.728 άτομα, θα έχουν μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. Αντίστοιχα όσοι έχουν μηναίο ατομικό εισόδημα από 701 έως 1.200 ευρώ δηλαδή 1.670.798 άτομα θα έχουν μείωση κατά 50% στη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. Αυτό σημαίνει ότι από 10% που είναι σήμερα η συμμετοχή θα γίνει 5% και από 25% θα γίνει 12,5%. Συνολικά υπολογίζεται ότι το 79,45% του πληθυσμού θα είναι ωφελούμενοι.
  • Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Κόστος 140 εκατ. ευρώ. Υπολογίζεται ότι θα προστεθούν 30.000 παιδιά το 2019 και έτσι από 90.000 θα ανέλθουν στις 120.000 και άλλα 15.000 παιδιά το 2020 για να καταλήξουν στις 135.000. Πρόκειται για μια αύξηση 50% σε μια διετία ή 45.000 παιδιών.
  • Σχολικά γεύματα: Η δαπάνη θα φτάσει τα 190 εκατ. ευρώ και θα αφορά 448.500 μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Στόχος, να καλυφθεί το 50% του συνόλου των μαθητών δημοτικού και γυμνασίου, ενώ Θα δοθεί έμφαση σε περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας.
  • Οικογενειακό επίδομα: Το κόστος θα ανέλθει στα 260 εκατ. ευρώ. Για το πρώτο παιδί από 40 ευρώ το μήνα (480 ευρώ τον χρόνο) ανέρχεται στα 60 ευρώ το μήνα ή αύξηση 50% (720 ευρώ τον χρόνο). Για το δεύτερο παιδί το οικογενειακό επίδομα από τα 54 ευρώ το μήνα (648 ευρώ τον χρόνο) αυξάνεται κατά 85% και φτάνει στα 100 ευρώ το μήνα (1.200 ευρώ τον χρόνο). Για το τρίτο παιδί από τα 26 ευρώ το μήνα (312 ευρώ τον χρόνο) αυξάνεται κατά 188% στα 75 ευρώ το μήνα (900 ευρώ τον χρόνο). Τα εισοδηματικά κριτήρια που τίθενται είναι 6.000 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί, 12.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά και 18.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά.
  • Νέες θέσεις εργασίας: Με δαπάνη 260 εκατ. ευρώ επίσης, θα δημιουργηθούν 30.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Έμφαση θα δοθεί στο κοινωνικό κράτος, στην υγεία και στην πρόνοια.