Επικουρική σύνταξη: Αυτό είναι το πόρισμα των «σοφών» – Συντάξεις με επενδυτικό ρίσκο – Ολόκληρη η πρόταση

Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης που θα ισχύει στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, περιγράφει το πόρισμα της αρμόδιας Επιτροπής που σας παρουσιάζει σήμερα αποκλειστικά το asfalistiko.gr και το οποίο προϊδεάζει για την επικουρική σύνταξη του μέλλοντος.

Του Χάρη Δημητρίου

Στα βασικά σημεία του περιλαμβάνονται η ίδρυση ενός νέο κλάδου εντός του ΕΤΕΑΕΠ που θα αναλάβει την κεφαλαιοποιητική επικουρική ασφάλιση, η οποία θα είναι υποχρεωτική, εφεξής. Οι εισφορές διατηρούνται στα σημερινά επίπεδα (6,5%), όπως επίσης και τα ηλικιακά όρια, σύμφωνα με όσα έχουν οριστεί για την κύρια σύνταξη (62 έτη και άνω). Θα παρέχεται στον ασφαλισμένο η χαμηλού, η μεσαίου και η υψηλού κινδύνου, επενδυτική επιλογή. Στην πρώτη περίπτωση, ο ασφαλισμένος θα επιλέγει να μην επενδύει σε κάποιο από τα επενδυτικά προϊόντα που του προσφέρονται. Τις εισφορές τις εισπράττει υποχρεωτικά το ΕΤΕΑΕΠ και τις αποδίδει στους ατομικούς λογαριασμούς του κάθε ασφαλισμένου.

Η Ομάδα Εργασίας προτείνει ο νέος κλάδος που θα συσταθεί εντός του ΕΤΕΑΠ, να έχει λογιστική, διοικητική και περιουσιακή, αυτοτέλεια. Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο ασφαλισμένος θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τον ατομικό συνταξιοδοτικό του λογαριασμό. Το ποσοστό των εισφορών (6,5% επί των ασφαλιστέων αποδοχών), προτείνεται να είναι ίδιο για μισθωτούς και για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Προβλέπεται, επίσης, η καταβολή ελάχιστης συνταξιοδοτικής παροχής, κατά τα πρότυπα της κύριας σύνταξης.

Τα επενδυτικά προϊόντα που θα προσφέρονται στον ασφαλισμένο θα μπορούν να είναι μείγμα από χρηματοπιστωτικά μέσα, ομόλογα ή μετοχές. Ο ασφαλισμένος δεν θα δεσμεύεται ισόβια για την αρχική του επιλογή και θα μπορεί να την αλλάζει. Θα πρέπει να ενημερώνεται για το επενδυτικό ρίσκο που αναλαμβάνει, όπως επίσης και για το σύνολο των όρων και των υποχρεώσεών του.

Ανά πάσα στιγμή, ο ασφαλισμένος θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο υπόλοιπο του ασφαλιστικού του λογαριασμού, καθώς και στο εάν θα έχει κέρδη ή ζημιές.

Τα κεφάλαια που θα δημιουργούνται θα μπορούν να επενδύονται είτε εντός Ελλάδας είτε εντός της ΕΕ.

Το κράτος θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τη χορήγηση αξιοπρεπούς κύριας και επικουρικής σύνταξης, άρα και τον επενδυτικό κίνδυνο που μπορεί να προκύψει.

Η Ομάδα Εργασίας εκτιμά ότι με το νέο σύστημα, αντιμετωπίζεται σε μεγάλο βαθμό το δημογραφικό πρόβλημα, που έτσι και αλλιώς υπάρχει στο Ασφαλιστικό Σύστημα, αλλά και ο δημοσιονομικός κίνδυνος. Παραδέχεται, όμως, ότι η πρόταση που καταθέτει, έχει επενδυτικό κίνδυνο.

Αναφορικά με τα ζητήματα φορολόγησης, η Ομάδα Εργασίας συμφώνησε οι εισφορές να συνεχίσουν να εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος. Αντίστοιχα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν θα φορολογούνται και οι αποδόσεις των επενδύσεων κατά το χτίσιμο της συνταξιοδοτικής παροχής.

Στο νέο σύστημα θα χορηγείται στο δικαιούχο μόνο επικουρική σύνταξη και όχι εφάπαξ παροχή. Γι’ αυτό, η Ομάδα Εργασίας προτείνει να γίνουν ειδικές προβλέψεις για τη δυνατότητα λήψης προκαταβολής επί του σωρευμένου ποσού με τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η Ομάδα Εργασίας προτείνει να υπάρξει ειδική αναλογιστική μελέτη για να φανεί το χρηματοδοτικό κενό που θα προκύψει από το 2021 και μετά, με την χρήση του νέου συστήματος. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα χρηματοδότησης για την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του νέου συστήματος.

Για τα τέσσερα υφιστάμενα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) προτείνεται να διατηρηθεί η υποχρεωτικότητα ασφάλισης των μελών τους.

Τέλος, Θα επιτρέπεται και η χρήση εναλλακτικών παρόχων του συστήματος, πέραν της ΑΕΔΑΚ–ΦΚΑ, πάντα, όμως, με τήρηση των κανόνων που θα νομοθετηθούν.

Δείτε ολόκληρο το πόρισμα-πρόταση για την επικουρική ασφάλιση ή κατεβάστε το πατώντας εδώ

17_OKT_2019_PORISMA_OMADAS_ERGASIAS_GIA_EPIKOYRIKH_SYNTAXH