Εργαζόμενοι ΟΓΑ: Ο ΟΠΕΚΑ μετατρέπεται σε διαχειριστή των επιδομάτων εξαθλίωσης

«Διαχειριστή των επιδομάτων της εξαθλίωσης» χαρακτηρίζει τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων (ΠΣΕ) ΟΓΑ.

Αναφορικά με τη λειτουργία του νεοσύστατου Οργανισμού ο Σύλλογος καταγγέλλει ότι υπάρχουν μια σειρά από σοβαρές ελλείψεις όπως:

  • Απουσία Ενιαίου Κανονισμού Παροχών: Με τον τρόπο αυτό ο Σύλλογος θεωρεί ότι επιτρέπεται η «εμβαλωματική αντιμετώπιση κάθε νέας πολιτικής και η μετατροπή του Οργανισμού σε πρόθυμο «μαγαζάκι» της εκάστοτε κυβέρνησης και των μικροπολιτικών σχεδιασμών της.
  • Συρρίκνωση Οργανισμού: Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι με καταργήσεις και συγχωνεύσεις οργανικών μονάδων που προϋπήρχαν περιορίζεται πάρα πολύ η δυνατότητα ουσιαστικής παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και η κατάργηση των Ανταποκριτών του πρώην ΟΓΑ, χωρίς προηγούμενη πρόβλεψη ομαλής διαδικασίας ανάληψης των σχετικών αρμοδιοτήτων από τα Κέντρα Κοινότητας, η διασύνδεση με τα οποία ακόμη σχεδιάζεται…
  • Σοβαρότατες ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές και κατάλληλο μηχανογραφικό εξοπλισμό: Γίνεται λόγος για «προβεβλημένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, η ολοκλήρωση του συνόλου των οποίων μάλλον παραπέμπεται στις «ελληνικές καλένδες», με προβληματικότερη περίπτωση το πολυδιαφημιζόμενο νέο Επίδομα Παιδιού, η ηλεκτρονική υποστήριξη του οποίου ακόμη καρκινοβατεί».
  • Σχολικά γεύματα: Ο Σύλλογος θεωρεί ότι εντελώς απροειδοποίητα και χωρίς σχεδιασμό το αρμόδιο υπουργείο «ξεφορτώθηκε στον ΟΠΕΚΑ» τη συγκεκριμένη υποχρέωση.
  • Διεύθυνση Πληροφορικής: Γίνεται λόγος για αποδυνάμωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας αφού το έμπειρο προσωπικό της οποίας «φυλλορροεί προς άλλους φορείς».
  • Προσωπικό: Ο Σύλλογος καταγγέλλει ότι έχει υπάρξει «προσπάθεια ποδηγέτησης της συμμετοχής των εκπροσώπων μας στις σχετικές ομάδες εργασίας και απροκάλυπτες παρεμβάσεις στο έργο τους, με αποτελέσματα που ακυρώνουν τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί αξιοκρατίας και αποκομματικοποίησης του Δημοσίου». Επίσης, γίνεται λόγος για δυσαρέσκεια και για διχασμό «που έχουν προκληθεί στο προσωπικό από τους πρόσφατους αποκλεισμούς και υποβιβασμούς στελεχών κατά τις τοποθετήσεις προϊσταμένων, με εκτεταμένη χρήση από τη Διοίκηση, σε πρωτόγνωρο μάλιστα βαθμό, της διακριτικής ευχέρειας που επεφύλασσε το σαθρό προηγούμενο ειδικό νομικό πλαίσιο, το οποίο όμως σκοπίμως διατηρήθηκε ως μεταβατικό, με σαφή απόκλιση από τις αντίστοιχες διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, αποκαλύπτοντας έτσι αδιαμφισβήτητα την πρόθεση χτισίματος κομματικής διοικητικής ιεραρχίας».

Ο ΠΣΕ ΟΓΑ υπέβαλλε σχετικό υπόμνημα για τα πραγματικά προβλήματα του Οργανισμού προς το διοικητή κ. Στυλιανό Πλιάκη, ήδη από την περασμένη Παρασκευή. Η απάντηση του διοικητή ήταν μια ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα και που οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν ως «απαράδεκτη». Τονίζεται ότι η ανακοίνωση Πλιάκη «εστιάζει σε αυτονόητες ρυθμίσεις της υπαλληλικής σχέσης και εκπροσώπησης των εργαζομένων στον ΟΠΕΚΑ (τη θετική συμβολή του στην επίτευξη των οποίων κανείς δεν αμφισβήτησε), κυρίως όμως προβαίνει σε αντιδεοντολογικές υποδείξεις και έμμεσες απειλές, αναλαμβάνοντας απροκάλυπτα και ασμένως την υπεράσπιση του στενού κύκλου εξυπηρέτησης μικροκομματικών και προσωπικών συμφερόντων που έχει επιτρέψει να σχηματιστεί προκειμένου να ελέγχεται η λειτουργία του Οργανισμού».

Με βάση όλα τα παραπάνω, ο ΠΣΕ ΟΓΑ καταγγέλλει τη Διοίκηση του Οργανισμού και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας «για την πρόθεση της κυβέρνησης να δημιουργήσει έναν ΟΠΕΚΑ ευεπίφορο σε εργαλειακές χρήσεις και εξυπηρέτηση προεκλογικών σκοπών, μετατρέποντάς τον σε διαχειριστή των επιδομάτων της εξαθλίωσης ενός συνεχώς συρρικνούμενου συνόλου δικαιούχων επί ενός διαρκώς διευρυνόμενου συνόλου αναγκαιούντων, και με αμφίβολη την απρόσκοπτη χρηματοδότησή του».