ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια αναδρομικών Α’ εξαμήνου 2013

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια αναδρομικών Α’ εξαμήνου 2013 (Ν.3986/2011) ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (νυν ΕΦΚΑ), σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 398/Θ20/18.05.2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ.