ΕΦΚΑ: Έτσι θα ασφαλίζονται οι αγρότες του π. ΟΓΑ – Σε δύο κατηγορίες οι αιτήσεις

Αναλυτικές διευκρινίσεις για την έναρξη και τη διακοπή της ασφάλισης των αγροτών, οι οποίοι ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, περιγράφει γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ.

Καθοριστική ημερομηνία είναι η 18η Ιουλίου 2018, ημέρα έναρξης ισχύος του νόμου 4554 που καθορίζει (στο άρθρο 2) τη διαδικασία ασφάλισης των αγροτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το έγγραφο του ΕΦΚΑ, οι αιτήσεις των αγροτών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Σε αυτές που υποβάλλονται μετά τις 18/7/2018 και στις αιτήσεις που παρέμεναν σε εκκρεμότητα έως την ίδια ημερομηνία.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το έγγραφο της διοίκησης του ΕΦΚΑ ισχύουν τα εξής:

Περιπτώσεις αγροτών που υπέβαλλαν αίτηση ασφάλισης μετά τις 18/7/2018

1) Υποχρέωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή, η ασφάλιση ξεκινάει από την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας. Καταβάλλονται οι εισφορές για όλους τους Κλάδους. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις που η έναρξη δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε πριν από την ανωτέρω ημερομηνία.

2) Δεν υπάρχει υποχρέωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή, η έναρξη ασφάλισης πραγματοποιείται την πρώτη ημέρα του μήνα που υποβλήθηκε Απογραφικό Δελτίο. Ισχύει η απαίτηση καταβολής εισφορών για όλους τους κλάδους.

Εκκρεμείς αιτήσεις

Στο έγγραφο αποσαφηνίζεται ότι ως τέτοιες, θεωρούνται οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τις 18/7/2018. Για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα εξής:

α) Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ, η έναρξη ασφάλισης ανατρέχει από την αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας. Όμως, δεν υπάρχει απαίτηση εισφορών Κλάδου Περίθαλψης, έως την ημερομηνία καταχώρισης της εγγραφής στα μητρώα του ΕΦΚΑ. Από την πρώτη του μήνα που πραγματοποιείται η καταχώρηση γίνεται υποχρεωτική η καταβολή εισφορών για όλους τους κλάδους.

β) Εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ, η έναρξη ασφάλισης ανατρέχει από την πρώτη ημέρα του μήνα υποβολής του Απογραφικού Δελτίου χωρίς απαίτηση εισφορών Κλάδου Περίθαλψης. Η απαίτηση εισφορών ξεκινάει το μήνα που πραγματοποιείται καταχώριση της εγγραφής στα μητρώα του ΕΦΚΑ.

Τέλος, σύμφωνα με το έγγραφο, σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ πρέπει να πραγματοποιούν και αναδρομικό έλεγχο για τους ασφαλισμένους – αγρότες που εντάσσουν στο φορέα. Για τον τρόπο εξόφλησης του χρόνου ασφάλισης που ενδεχομένως να προκύψει από τον αναδρομικό έλεγχο, εκκρεμεί η έκδοση Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ).

Δείτε ολόκληρο το έγγραφο του ΕΦΚΑ με αναλυτικά παραδείγματα:

14_IAN_2018_EFKA_ASFALISH_AGROTWN