Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του συστήματος ΑΤΛΑΣ για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Αθήνας, όπως ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι έχουν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 28.2.2018.