ΕΦΚΑ: Από πότε θα καταβάλλονται την ίδια μέρα κύριες και επικουρικές συντάξεις

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του μηνός Αυγούστου θα καταβληθούν την ίδια μέρα στο τέλος Ιουλίου. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής κύριων και επικουρικών συντάξεων που αποφάσισε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ και το υπουργείο Εργασίας.

Στόχος είναι να μειωθούν κατά 1.250.000 οι τραπεζικές συναλλαγές σε μηνιαία βάση και έτσι, να περιοριστεί σημαντικά η ταλαιπωρία των συνταξιούχων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι το αποτέλεσμα της οργανωτικής και διοικητικής ενοποίησης του e-ΕΦΚΑ και του ψηφιακού μετασχηματισμού του.