ΕΦΚΑ: Για τη χορήγηση εξόδων κηδείας

Με έγγραφό του ο ΕΦΚΑ δίνει οδηγίες στις υπηρεσίες του για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των εξόδων κηδείας που παρατηρούνται, αλλά και για την υπέρμετρη… γραφειοκρατία που παρατηρείται σε κάποιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Όπως σημειώνεται στο έγγραφο, «ύστερα από συνεχείς αναφορές και συνεχείς οχλήσεις ασφαλισμένων – δικαιούχων εξόδων κηδείας, άμεσων ή έμμεσων μελών, για καθυστερήσεις και μη τήρηση των προϋποθέσεων, που προβλέπονται για τη χορήγησή τους, με δεδομένο την ταλαιπωρία των δικαιούχων, η Γενική Δ/νση Παροχών και Υγείας σας επισημαίνει ότι:

1) Η καθυστέρηση της χορήγησης εξόδων κηδείας για νέους συνταξιούχους, ήτοι από 1/1/2017, για τα Ταμεία π. ΟΓΑ & π. ΟΑΕΕ οφείλεται στο ότι οι συνταξιούχοι αυτοί δεν έχουν μηχανογραφηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Γίνεται προσπάθεια, σε συνεργασία με τη Γενική Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όπως επισπευσθεί η διαδικασία χορήγησης.

2) Παρατηρείται το φαινόμενο να ζητούνται δικαιολογητικά εξόδων κηδείας, πέρα των προβλεπόμενων που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Με αφορμή αυτό, σας γνωρίζουμε ότι τα δικαιολογητικά των εξόδων κηδείας θα τα καταθέτει και θα τα εισπράττει όποιος αναγράφεται στο Τιμολόγιο του Γρ. Τελετών, δηλαδή ο επιμελών την κηδεία. Κατά παρέκκλιση, το Γρ. Τελετών θα αναλαμβάνει την όλη διεκπεραίωση χορήγησης των εξόδων κηδείας, ΜΟΝΟΝ όταν απαιτείται από Δημόσιο Φορέα, Δήμο ή από Αστυνομία (Λόγω ελλείψεως συγγενών και επιμελούντων κηδείας)».

Δείτε το έγγραφο του ΕΦΚΑ:

21_FEB_2019_EFKA_EXODA_KHDEIAS