ΕΦΚΑ: Δεν είναι συντάξιμος ο χρόνος του βοηθήματος ανεργίας για αυτοαπασχολούμενους

Δεν θεωρείται επιδοτούμενη ανεργία (και συνεπώς δεν λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης) ο χρόνος λήψης του βοηθήματος ανεργίας το οποίο λαμβάνουν αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενοι.

Αυτό επισημαίνει με έγγραφό της η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, δίνοντας διευκρινίσεις για τη λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων: ο Λογαριασμός αυτός συστάθηκε στον ΟΑΕΔ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 και αποτελείται από δυο κλάδους, που λειτουργούν με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Ο πρώτος κλάδος καλύπτει ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ο δεύτερος ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ. Σκοπός του Λογαριασμού είναι η χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.

Από 1/8/2011 θεσπίστηκε μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ που καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους – αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους του ΟΑΕΕ. Η εισφορά μέχρι 31/12/2016 εισπράττονταν από τον ΟΑΕΕ μαζί με τις λοιπές εισφορές και από 1/1/2017 εισπράττεται από τον ΕΦΚΑ και αποδίδεται στον ΟΑΕΔ μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα που καταβάλλεται.

Κατόπιν αυτών των διευκρινίσεων γίνεται σαφές ότι ο Ειδικός Λογαριασμός που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ έχει πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την ειδική εισφορά που συνεισπράττεται με τις εισφορές των ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ, δεν επιδοτείται, και για τους δικαιούχους του Βοηθήματος Ανεργίας δεν προβλέπεται η απόδοση κανενός είδους ασφαλιστικών εισφορών κατά τη διάρκεια της χορήγησής του.

Συνεπώς ο χρόνος λήψης του Βοηθήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί συντάξιμος ή χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας, και ούτε επομένως να ληφθεί υπόψη στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για λήψη σύνταξης, πλήρους μειωμένης.