ΕΦΚΑ: Δηλώστε το IBAN για να εισπράξετε την επιστροφή από το συμψηφισμό του 2017

Οι ασφαλισμένοι που δικαιούνται επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου το οποίο έχει προκύψει από την εκκαθάριση ασφαλιστικής οφειλής έτους 2017, ενημερώνονται από τον ΕΦΚΑ ότι τα ποσά θα πιστωθούν σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού.

Ασφαλισμένοι που δεν έχουν ενημερώσει το ατομικό τους μητρώο με τον αριθμό λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ) πρέπει να προβούν άμεσα σε καταχώρησή του στο site του ΕΦΚΑ, ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλ. Υπηρεσίες -> Ατομικά στοιχεία «Στοιχεία Επικοινωνίας».