ΕΦΚΑ: Ποιοι ασφαλισμένοι δεν πληρώνουν εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Με σημερινή εγκύκλιο του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου Πετρόπουλου, δίνονται διευκρινίσεις και αποσαφηνίζεται το πλαίσιο που ορίζει ποιοι εξαιρούνται από την καταβολή στον ΕΦΚΑ εισφορών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Πρόκειται για τους ασφαλισμένους που υπάγονται σε οργανισμούς ασφάλισης ασθένειας οι οποίοι δεν εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ και είναι οι εξής: Τομέας Υγείας και Περίθαλψης του ΕΔΟΕΑΠ, Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ, Ταμείο Υγείας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας, Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τραπέζης Ελλάδος και Λογαριασμός Υγείας των Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κανένας δεν μπορεί να είναι ασφαλισμένος συγχρόνως σε περισσότερους του ενός φορείς ασθένειας. Συνεπώς, οι άμεσα ασφαλισμένοι (εξ ιδίου δικαιώματος) και οι συνταξιούχοι (από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου) που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν στους φορείς που εξαιρέθηκαν από τον ΕΦΚΑ, από 1/1/2017 εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς αυτούς για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, εξαιρούμενοι από την καταβολή εισφοράς στον ΕΦΚΑ (ως μισθωτοί ή ως μη μισθωτοί) για παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ και για παροχές σε χρήμα από τον ΕΦΚΑ.

Στην περίπτωση που οι άμεσα ασφαλισμένοι (εξ ιδίου δικαιώματος) και οι συνταξιούχοι (από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου) υπάγονται συγχρόνως στον ΕΦΚΑ και σε φορέα, κλάδο, τομέα ή λογαριασμό ασθένειας μη εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 36 του ν.4387/2016, έχουν δικαίωμα επιλογής του φορέα που επιθυμούν να ασφαλιστούν.

Ειδικότερα,

1. Αν είχαν επιλέξει, πριν τη λειτουργία του ΕΦΚΑ, να υπάγονται στην ασφάλιση ενός από τους παραπάνω φορείς, μετά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς αυτούς, εξαιρούμενοι της ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη και της υποχρέωσης καταβολής εισφοράς στον ΕΦΚΑ.

2. Στην περίπτωση που υπαχθούν συγχρόνως μετά την 1/1/2017 σε φορέα εντός και σε φορέα εκτός ΕΦΚΑ, εξαιρούνται της υπαγωγής ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη από τον ΕΦΚΑ και της υποχρέωσης καταβολής εισφοράς σε αυτόν, κατόπιν αίτησής τους.

Τέλος, στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι οι συνταξιούχοι (από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου), οι οποίοι συγχρόνως υπάγονται λόγω απασχόλησης ή ως συνταξιούχοι σε φορέα εντός του ΕΦΚΑ και σε φορέα εκτός ΕΦΚΑ και είχαν επιλέξει ή θα επιλέξουν την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη του φορέα εκτός ΕΦΚΑ, ως απασχολούμενοι συνταξιούχοι εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση του φορέα που είχαν επιλέξει, εξαιρούμενοι από την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη του ΕΦΚΑ και της υποχρέωσης καταβολής εισφοράς σε αυτόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο στην περίπτωση που ήδη έχουν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές για υγειονομική περίθαλψη στον ΕΦΚΑ και βεβαιώνεται η ασφάλισή τους στους παραπάνω φορείς, οι εισφορές επιστρέφονται στους δικαιούχους ή συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές.

Δείτε την εγκύκλιο

17_IOYL_2018_EFKA_EXAIRESH_EISFORES_IATROFARMAKEYTIKH_PERITHALPSH
EFKA