ΕΦΚΑ: Επιδότηση εισφορών ώστε να γίνουν μισθωτοί 40.000 εργαζόμενοι με μπλοκάκι

Με σημερινή ανακοίνωσή του ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) υπενθυμίζει την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπεται στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Ενίσχυση της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας».

Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα ξεκίνησαν στις 26 Οκτωβρίου 2017.

Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι «το ποσό με το οποίο θα επιχορηγείται η επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, ισούται με τις εργοδοτικές εισφορές ενός έτους (συμπεριλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές των μισθών του έτους καθώς και αυτές των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας) για κάθε εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών μετατρέπεται σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν εργαζόμενους, αμειβόμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Αναλυτικά για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ δείτε εδώ