ΕΦΚΑ: Πότε θα γίνει η τελευταία πληρωμή για επιστροφή ποσών από εκκαθάριση εισφορών 2017

Με ανακοίνωσή του ο Ενιαίος φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ενημερώνει πότε θα πραγματοποιηθεί τελευταία ροή επιστροφής ποσών από την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017.

Η ημερομηνία πληρωμής είναι στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, και η καταβολή θα γίνει στους  Τραπεζικούς Λογαριασμούς (ΙΒΑΝ) των δικαιούχων.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, ασφαλισμένοι που δεν έχουν δηλώσει Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού  θα πρέπει έως τις 26/9/2018 να τον καταχωρήσουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr –> Ηλ. Υπηρεσίες –> Ατομικά Στοιχεία «Στοιχεία Επικοινωνίας» ) ή να υποβάλλουν αντίγραφο Λογαριασμού στις  Περιφερειακές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών.

Επισημαίνεται ότι ποσά που δεν θα επιστραφούν λόγω μη δήλωσης Τραπεζικών Λογαριασμών, μετά την παραπάνω ημερομηνία θα παραμείνουν ως πιστωτικά υπόλοιπα στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και θα συμψηφισθούν με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.