ΕΦΚΑ: Με ειδικά κλιμάκια επιχειρούν να επιταχύνουν την απονομή συντάξεων

Με εσωτερική «επιστράτευση» εργαζομένων του και ένταξή τους σε ειδικά κλιμάκια επιχειρεί ο ΕΦΚΑ να επιταχύνει την απονομή συντάξεων.

Με σχετική απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος συστήνονται 100 κλιμάκια για να αναλάβουν το σκέλος της ανακεφαλαίωσης, του ελέγχου καταβολής εισφορών, της αναγνώρισης και της διαπίστωσης χρόνων ασφάλισης, της απονομής και της εκκαθάρισης των συντάξεων που εκκρεμούν.

Στα κλιμάκια που θα συγκροτηθούν με απόφαση του διοικητή του ΕΦΚΑ, θα συμμετέχουν ως μέλη, υπάλληλοι του ΕΦΚΑ που υπηρετούν στα παραπάνω αντικείμενα.

Στην απόφαση σημειώνεται ότι θα υπάρξει ειδικό κλιμάκιο διοίκησης έργου στο οποίο θα συμμετέχουν ο διοικητής και οι υποδιοικητές του ΕΦΚΑ. Έργο του θα είναι ο συντονισμός και ο έλεγχος λειτουργίας των υπόλοιπων κλιμακίων – ομάδων. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα συντάσσονται εκθέσεις προόδου, οι οποίες θα παρουσιάζουν την υλοποίηση του έργου σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Η πρώτη έκθεση πρέπει να έχει συνταχθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνει τον αριθμό των οριστικών αποφάσεων απονομής σύνταξης που εκδόθηκαν το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου. Για το παραπάνω διάστημα έχει ήδη τεθεί ο στόχος της έκδοσης 63.000 οριστικών αποφάσεων απονομής συντάξεων για το σύνολο των Περιφερειακών Μονάδων του ΕΦΚΑ. Επίσης, υπάρχει ο στόχος να πληρωθούν 56.000 αποφάσεις της ίδιας περιόδου.

Στόχος είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 να έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ οι εκκρεμείς συνταξιοδοτικές περιπτώσεις. Εάν ο στόχος αυτός επιτευχθεί τότε θα έχουν απομείνει 70.000 περιπτώσεις συντάξεων για να απονεμηθούν το 2018. Επίσης, σκοπός του έργου είναι να εκκαθαριστούν οι περιπτώσεις εκείνες εκκρεμών αιτήσεων για χρονικό διάστημα άνω των 90 ημερών. Τα κλιμάκια θα λειτουργήσουν για έξι μήνες και αν έως τότε δεν έχει ομαλοποιηθεί η διαδικασία απονομής των συντάξεων, τότε θα υπάρξει παράταση.