ΕΦΚΑ: Με τις ΑΠΔ Αυγούστου τα 20 ευρώ ανά εργαζόμενο για τις κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ

Με την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Αυγούστου θα πρέπει οι εργοδότες να καταβάλλουν και τα 20 ευρώ ανά εργαζόμενο υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (ΕΛΠΚ).

Τα παραπάνω υπενθυμίζονται ας έγγραφο του ΕΦΚΑ σχετικά με τον ΕΛΠΚ, τα έσοδα του οποίου χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και υλοποίηση κατασκηνωτικών προγραμμάτων φιλοξενίας παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε θερινές παιδικές κατασκηνώσεις.

Μεταξύ των άλλων πόρων του λογαριασμού ορίστηκε η ετήσια εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες οι οποίοι καταβάλουν και εισφορές υπέρ του οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ).

Όπως σημειώνεται στο έγγραφο, η υποχρέωση καταβολής της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς των 20 ευρώ ανά εργαζόμενο, εισπράττεται από τον ΕΦΚΑ, ταυτόχρονα και παράλληλα με τις τακτικές εισφορές υπέρ του ΟΕΕ, μηνός Αυγούστου και έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις των νέων κατηγοριών ασφαλισμένων, που σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 38 και 40 του Ν.4387/2016, από 01/01/2017, εντάχθηκαν ως μισθωτοί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ.

Διευκρινίζεται ότι για τους υπόχρεους εργοδότες δεν απορρέει υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ για την εν λόγω εισφορά.

Δείτε το έγγραφο του ΕΦΚΑ

4_SEPT_2018_EFKA_KRATHSEIS_KATASKHNWSEIS