ΕΦΚΑ: Ποιοι αυτοαπασχολούμενοι υπάγονται υποχρεωτικά στην επικουρική ασφάλιση του ΕΤΕΑΕΠ

Με σημερινή εγκύκλιό του ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ορίζει ποιοι αυτοαπασχολούμενοι εντάσσονται υποχρεωτικά στην επικουρική ασφάλιση του ΕΤΕΑΕΠ, αλλά και για ποιος η ασφάλιση είναι προαιρετική.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα υπαγόμενα στην υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση του ΕΤΕΑΕΠ είναι:

α. Οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων, κλάδων και τομέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο τ. ΕΤΕΑ (νυν ΕΤΕΑΕΠ).

β. Όσοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία – απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν υπάγονται για την εργασία – απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης ή επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης, ή των εξομοιούμενων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας με αυτούς, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

Επιπλέον, σύμφωνα με την εγκύκλιο, παρέχεται το δικαίωμα προαιρετικής υπαγωγής στα ακόλουθα πρόσωπα:

α. Ήδη προαιρετικά ασφαλισμένοι των ταμείων, κλάδων και τομέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο τ. ΕΤΕΑ (νυν ΕΤΕΑΕΠ).

β. Ελεύθερους επαγγελματίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3655/2008 (Α`58), καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΕΤΕΑΜ με το Π.Δ. 284/1992 (Α` 145).

Σε ό,τι αφορά την προαιρετική υπαγωγή των καταστηματαρχών κρεοπωλών, σημειώνεται ότι:

Από 1/1/2017 οι αυτοαπασχολούμενοι, ήδη ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΕΑ καταστηματάρχες κρεοπώλες, που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του τ. ΕΤΕΑ δύνανται προαιρετικά να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στο Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ.

Υπενθυμίζουμε ότι τα πρόσωπα που είχαν ξεκινήσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως καταστηματάρχες κρεοπώλες από 1/7/2012 και έπειτα, εξαιρούνταν από την υποχρεωτική ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ.

Για όλες τις κατηγορίες των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων του τ. ΕΤΕΑ (Κρεοπώλες, Χημικοί, Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί και Ηλεκτρολόγοι), από 1/1/2017 παύουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4225/2014, σύμφωνα με τις οποίες αυτοί είχαν την υποχρέωση να δηλώνουν στην ΑΠΔ του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλλαν στο φορέα αυτό για λογαριασμό τους.

Οι ασφαλιστικές εισφορές του Κλάδου θα αναζητηθούν από το ΕΤΕΑΕΠ, μέσω ειδοποιητηριών με διαδικασία που θα υλοποιήσει το ΕΤΕΑΕΠ σε συνεργασία με ανάδοχο για την οποία θα δοθούν σχετικές οδηγίες.

Ως εκ τούτου οι υπηρεσίες Εσόδων των Υποκ/των Μισθωτών ΕΦΚΑ πρέπει να αναζητήσουν τους αυτοαπασχολούμενους που είχαν απογραφεί στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως εργοδότες ειδικών κατηγοριών ασφάλισης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε/40/16/17-1-2014 Γενικού Εγγράφου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και να θέσουν τους αντίστοιχους ΑΜΕ σε κατάσταση οριστικής διακοπής με ημερομηνία διακοπής 31/12/2016.

Δείτε την εγκύκλιο με τα συνοδευτικά έγγραφα

7_DEK_2017_EFKA_ASFALISH_ETEAEP