ΕΦΚΑ: Πότε χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα με εξάμηνη ισχύ και πότε με μηνιαία

Με έγγραφο-απόφαση του διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ενημερώνονται οι αρμόδιοι του Οργανισμού για την εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2017 από τον κ. Πετρόπουλο για την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στους ασφαλισμένους (δείτε αναλυτικά την εν λόγω εγκύκλιο εδώ).

Με βάση το έγγραφο του διοικητή του ΕΦΚΑ, που αναλύει την εγκύκλιο, η ασφαλιστική ενημερότητα μπορεί να έχει εξαμηνιαία ή μηνιαία ισχύ.

Αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να λαμβάνουν ενημερότητα εξάμηνης διάρκειας αν έχουν καταβάλλει τις εισφορές κατά το μήνα χορήγησης της βεβαίωσης. Ειδικά για το διάστημα από 1/1/17 μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών βάσει των εισοδημάτων του 2016, ο ασφαλισμένος παίρνει ενημερότητα αν έχει πληρώσει κατ’ ελάχιστον το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών (κατώτατο όριο).

Σε περίπτωση, όμως, που η ενημερότητα χορηγείται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος απαιτείται η καταβολή του πλήρους ποσού που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο.

Για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους που ταυτόχρονα εργάζονται και ως μισθωτοί προβλέπεται ενημερότητα με ισχύ ενός μήνα με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλλει τις απαιτητές εισφορές κατά το μήνα χορήγησης της βεβαίωσης. Ειδικά για το διάστημα από 1/1/17 και μετά δεν υποχρεώνονται σε καταβολή της ελάχιστης κατά περίπτωση εισφοράς, εφόσον αυτή καταβάλλεται από τη μισθωτή τους απασχόληση.

Τέλος, μηνιαία ισχύ θα έχει η ενημερότητα όταν αφορά ασφαλισμένους που έχουν κάνει ρύθμιση οφειλών, την οποία και εξυπηρετούν.

Δείτε το έγγραφο-απόφαση του διοικητή του ΕΦΚΑ για την ασφαλιστική ενημερότητα

16_NOEM_EFKA_ENHMEROTHTA