ΕΦΚΑ: Πώς ασφαλίζονται οι εποχιακά απασχολούμενοι στη δακοκτονία

Το πλαίσιο ασφάλισης των εργαζομένων στη δακοκτονία αποσαφηνίζει εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Το νέο πλαίσιο ορίζεται από το άρθρο 64 του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου 4554/18, που προβλέπει ότι από 1/1/2018 ειδικά για το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται εποχιακά σε προγράμματα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις τ. ΟΓΑ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν.2639/1998 (Α΄205) (περί εργατών γης, απασχολούμενων με μισθό ή ημερομίσθιο σε γεωργικές, κτηνοτροφικές ή άλλες συναφείς επιχειρήσεις) και το άρθρο 22 του ν.3863/2010 (Α΄115) (περί εργόσημου ΟΓΑ), όπως ισχύουν.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, η ειδική επιταγή «εργόσημο» εκδίδεται από τον υπόχρεο εργοδότη, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δέχεται ή χρησιμοποιεί τον εποχιακά απασχολούμενο δακοκτόνο. Κατά την εξαργύρωσή του παρακρατείται μέρος της αναγραφόμενης αξίας έναντι ασφαλιστικών εισφορών και αποδίδεται στον ασφαλιστικό φορέα κάλυψης του απασχολούμενου.

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ για την ασφάλιση του εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται στη δακοκτονία.