ΕΦΚΑ: Πώς θα γίνεται συμψηφισμός ή επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε προχτές στη Βουλή επαναπροσδιορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των εισφορών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ.

Προβλέπονται ενιαίοι κανόνες επιστροφής εισφορών για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τους κανόνες καταβολής εισφορών που ισχύουν από 1/1/17 και μετά.

Προβλέπεται η άτοκη επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών προς τους δικαιούχους, αφού προηγηθεί συμψηφισμός με πάσης φύσεως οφειλές που μπορεί να έχουν δημιουργήσει προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Εάν οι οφειλές έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση, μπορεί, επίσης, να γίνει συμψηφισμός, όπως συμβαίνει και με τα χρέη προς το Δημόσιο.

Για τους μισθωτούς προβλέπεται ο επιμερισμός του ποσού στους δικαιούχους εργοδότη και εργαζόμενο, ανάλογα με το ποσό της επιπλέον καταβολής που αντιστοιχεί στον καθένα. Ο εργαζόμενος πρέπει να καταθέσει αίτηση στον ΕΦΚΑ, γνωστοποιώντας το αχρεωστήτως ποσό που έχει παρακρατηθεί μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του εργοδότη.

Για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους πρέπει να έχει προηγηθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης. Αν προκύπτει ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον εισφορές και εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται.

Για τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων παρέχεται η δυνατότητα από τη διάταξη, να παραμείνει το παραπάνω ποσό στον ΕΦΚΑ μετά από αίτηση και να συμψηφιστεί με τις επόμενες καταβολές του ασφαλισμένου.

Για περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται με τον ίδιο τρόπο, ανάλογα με το είδος της απασχόλησης. Προϋπόθεση να μην υπάρχουν οφειλές από καμία από τις δύο δραστηριότητες.