ΕΦΚΑ: Πώς θα εξαγοράσουν πλασματικά χρόνια ασφάλισης οι μη μισθωτοί

Με ειδική εγκύκλιο η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) δίνει οδηγίες για την εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης από μη μισθωτούς ασφαλισμένους.

Στην εγκύκλιο τονίζεται μια σαφής διάκριση που διαφοροποιεί τα δεδομένα και η οποία αφορά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι ο ασφαλιστικός νόμος «Κατρούγκαλου» τέθηκε σε ισχύ στις 13 Μαΐου 2016, διακρίνονται δύο μεγάλες κατηγορίες:

Α) Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 13/5/16 έως 31/12/16

Στην περίπτωση αυτή η εισφορά για την εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης θα υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους (2015), εάν πρόκειται για ενεργούς ασφαλισμένους. Εάν όμως πρόκειται για ασφαλισμένους που βρίσκονταν σε διακοπή η εγκύκλιος τονίζει ότι:

  • Για όσους έχουν διακόψει μέχρι και 31/12/2014 λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαίο εισόδημα το ελάχιστο προβλεπόμενο άνω πενταετίας, κατά περίπτωση (586,08 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους ή 410,26 ευρώ για ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ).

  • Για όσους έχουν διακόψει από 1/1/2015 μέχρι και 31/12/2016 η εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του έτους 2015.

Β) Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1/1/17 και μετά

Εάν πρόκειται για ενεργούς ασφαλισμένους τότε ο προσδιορισμός της εισφοράς εκκρεμεί, αφού σχετίζεται με την εκκαθάριση των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους. Εάν όμως αφορά ασφαλισμένους που βρίσκονται σε διακοπή ισχύουν τα εξής:

  • Για όσους έχουν διακόψει μέχρι και 31/12/2014 λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαίο εισόδημα το ελάχιστο προβλεπόμενο άνω πενταετίας, κατά περίπτωση (586,08 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους ή 410,26 ευρώ για ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ).

  • Για όσους έχουν διακόψει από 1/1/2015 έως 31/12/2016 η εισφορά υπολογίζεται στο μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του έτους 2015.

  • Για όσους έχουν διακόψει μετά την 1/1/2017 εκκρεμεί ο προσδιορισμός της εισφοράς, καθώς σχετίζεται με την εκκαθάριση των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους.