ΕΦΚΑ: Πώς θα συμψηφίσετε το ποσό που έχετε λαμβάνειν από την εκκαθάριση εισφορών

Η διοίκηση του ΕΦΚΑ με ανακοίνωσή της ενημερώνει τους ασφαλισμένους που δικαιούνται ποσό προς επιστροφή -ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης εισφορών 2017- ότι το ποσό συμψηφίζεται με τρέχουσες εισφορές, συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς Μαρτίου 2018, με τους εξής τρόπους:

  • Αν είναι μικρότερο των 50 ευρώ, θα συμψηφισθεί αυτόματα.
  • Αν είναι μεγαλύτερο των 50,01 ευρώ, μπορεί να συμψηφισθεί, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα έως τις 31 Μαΐου 2018. Η αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ ή στις αρμόδιες υπηρεσίες μη μισθωτών.