ΕΦΚΑ: Στα Βαρέα και Ανθυγιεινά και οι εργαζόμενοι στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της Cosco

Στα Βαρέα και Ανθυγιεινά εντάσσονται από τον Αύγουστο του 2018 οι εργαζόμενοι της Cosco και συγκεκριμένα όσοι εργάζονται ως εργατοτεχνίτες στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του λιμένος Πειραιά.

Τα παραπάνω προβλέπει σημερινή εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που αναφέρεται στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, ο νέος πίνακας εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ), το απασχολούμενο προσωπικό υπάγεται στις διατάξεις του ΚΒΑΕ ανάλογα με το χώρο εργασίας και την ειδικότητά τους ή ανάλογα με την ειδικότητά τους, ανεξάρτητα από τις επιχειρήσεις ή το χώρο που εργάζονται.

Επίσης, στην εγκύκλιο τονίζεται ότι σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ καθώς και του τοπογραφικού διαγράμματος του Παραρτήματος που προσαρτάται σε αυτήν, η Χερσαία Λιμενική Ζώνη του λιμένα Πειραιά περιλαμβάνει, εκτός από τον προβλήτα Ι και τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ.

Καθώς οι προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ αποτελούν και αυτοί τμήματα του Εμπορικού λιμένα Πειραιά και συμπεριλαμβάνονται στο σχεδιάγραμμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα της Σύμβασης Παραχώρησης, οι διατάξεις του ισχύοντος Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων θα έχουν εφαρμογή και για το εργατοτεχνικό προσωπικό (πλην υπαλλήλων γραφείων, φυλάκων και επιστατών) που απασχολείται στις εγκαταστάσεις διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του λιμένα Πειραιά, καθώς βρίσκονται εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά και αποτελούν τμήματα του Εμπορικού λιμένα Πειραιά.

Δείτε την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ

15_OKT_2018_EFKA_ERGAZOMENOIPROBLHTES_II_III