ΕΦΚΑ: Στο 20,28% οι εισφορές για τους τίτλους κτήσης (αποδείξεις δαπάνης)

Σε ασφαλιστικές εισφορές συνολικά 20,28% για κύρια σύνταξη και υγεία υπόκεινται από 1η Ιανουαρίου οι τίτλοι κτήσης (οι παλιές αποδείξεις δαπάνης). Αυτό ορίζεται σε σχετική απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος.

Πρόκειται για την παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών επί του ποσού της απόδειξης, η οποία επιμερίζεται σε 13,33% για κύρια σύνταξη και σε 6,95% για υγεία.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον ΕΦΚΑ και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα απογραφής των εν λόγω εργαζομένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πληρωμή με τίτλους κτήσης αφορά συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ το χρόνο. Επίσης, όσοι ασφαλισμένοι έχουν και άλλη, παράλληλη απασχόληση, μισθωτή ή μη, θα πρέπει να καταβάλλουν ξεχωριστή ασφαλιστική εισφορά για κάθε μία επαγγελματική δραστηριότητα.

Με την ασφαλιστική εισφορά στο 20,28% και την παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20%, σημαίνει ότι πλέον όσοι αμείβονται με απόδειξη δαπάνης θα παίρνουν καθαρά στα χέρια τους το 59,72% του αναγραφόμενου ποσού.

Δείτε την απόφαση του Τάσου Πετρόπουλου:

30_IAN_2019_EISFORES_TITLOI_KTHSHS